İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve üniversitenin Edebiyat Kulübü tarafından çıkartılan Parşömen dergisi Türk ve dünya edebiyatına bir bütün olarak farklı bir perspektiften bakmaya çalışarak, Türkiye’deki edebiyat araştırmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Derginin bu ikinci sayısı’nda Harry Levin´den “Shakespeare´in Mirasına Genel Bir Bakış”, Talat Sait Halman´dan “Coşkulu Yolcu ve Shakespeare” adlı makaleleri okumak mümkün.

_