REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi (e-ISSN: 2718-0344, ISSN: 2717-9842), 2020 yılında yayın hayatına girmiş hakemli bir dergidir ve yılda üç kez Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yayımlanır.

Dergimiz küresel olarak akademik alanın daraldığı, sosyal bilimlerin “ikincil” olarak görüldüğü, “gerçek” ötesi tartışmalarının ve bilim karşıtlığının yaygınlaştığı bu dönemde; eleştirel bir bakış açısına sahip çalışmalara yer verecek, kendini daimi olarak  “öğrenci” gören tüm araştırmacıların, akademisyenlerin çalışmalarını özgürce kamuoyuyla paylaşacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Aslında bilim insanlarının kendisiyle yüzleşmesinin, araştırma sorununun oluşturulmasında ve araştırmalarının yürütülmesindeki sorunlarının ve çözüm tercihlerinin kendisini nasıl dönüştürdüğünü serbestçe paylaşabilmesinin de öğrencilerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacağını düşünüyoruz.

Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim politikasını destekler, dolayısıyla yayınlanan yazıların yazarlar ve okuyucular tarafından paylaşılmasını teşvik eder.

Dergiye açık kaynak olarak erişmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

Açık kaynak internet sitesine ulaşmak için tıklayınız

Editörden
Emre Erdoğan

Özel Dosya: Çalışma
İdil Işık, Kübra Doğan Yenisey, Pınar Uyan Semerci

MAKALELER / ARTICLES
“The New Worker in the New Era”: Entepreneurship and Labor Control in Turkey in the 1950s
Yaşar Tolga Cora

İş Deneyimi Olmayan Gençler için Çalışmanın Anlamı: Görgül Bir Araştırma
Elif Sungur

“Yukarıda Açlık Kesin, Aşağıda Ölüm Belki!” Ocakta Çalışmak Bir Tercih mi?
Şafak Öz Aktepe, İdil Işık

Behind The Camera: An Examination of Burnout and Help-seeking Among Set Workers in Turkey
Ece Akten, Ryan Wise

Ciddi Ruhsal Hastalık İle Yaşayan Bireylere Yönelik Destekli İşe Yerleştirme
Beyza Nur Kaytaz Yılmaz

Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü ve İlaç Uyumu: “Kuram Temelli Bir Değerlendirme”
Buket Ünver, Özlem Sertel Berk, Nesrin Karamustafalıoğlu

Çalışan Sesi Perspektifinden Ruhsal Bozukluk Tanısı Almış/ Psikososyal Engelleri Olan Çalışanlar
Sibel Çalışkan, Ela Ünler

GÖRÜŞLER / REFLECTIONS
“Çalışma”yla Yola Çıkıp “Değerler”e Varmak
Suna Tevrüz

Hukuk Perspektifinden “Çalışma”
Kübra Doğan Yenisey

Tiyatronun “Çevirme İşi”: Pelin Esmer Filmleri Üzerinden Cinsiyetlendirilmiş Duygusal Emek
Feride Çiçekoğlu, Yağmur Nuhrat

Conceptualizations of Societal Development: An Under-Investigated Construct and its Potential Implications for Employee-Organization Fit
Gergely Czukor, Cemre Çınar, İdil Işık

Türkiye’de Kendi Kendini İstihdam
Alpay Filiztekin, Haluk Levent

Antroposen: İklim Krizi mi Yoksa Uygarlık Krizi mi?
Aydın Uğur

DOSYA DIŞI / OFF TOPIC
“Coğrafya Kaderdir” Üzerine
İrfan Kaygalak

Carl Schmitt against Mass Democracy: Reinterpreting The Crisis of Parliamentary Democracy
İrem Taşçıoğlu

A Bibliometric Study on the Publications Investigating Democracy in Turkey
Şebnem Cansun

_