Nezire Gamze Ilıcak, bu çalışmasında halkbilimci ve müzikolog Sadi Yaver Ataman’ın eserlerinin ışığında bir dönemin İstanbul hayatını incelemektedir. Ataman’ın İstanbul folkloruna gösterdiği özel ilgi sonucunda ortaya çıkan eserlerin ve bir halkbilimci olarak gerçekleştirdiği bilimsel çalışmanın derlendiği bu kitap, bir envanter niteliğindedir. İstanbul’un halk edebiyatı ürünleri, eğlence hayatı ve gündelik yaşamı içinde yer alan birçok öğeyi ele alan bu çalışma, 20. yüzyılın başlarındaki İstanbul yaşantısına ve dolayısıyla sosyal, ekonomik ve kültürel tarihine ışık tutmaktadır,

Önsöz

SADİ YAVER ATAMAN’IN HAYATI VE ESERLERİ
HALK EDEBİYATI VE HALK TİYATROSU
Halk Edebiyatı
Destanlar
Efsaneler
İstanbul’un Kuruluşuyla İlgili Efsaneler
Osmanlı Sultanıyla İlgili Efsaneler
Halk Hikâyeleri
Türküler
İstanbul Türküleri
İstanbul’a Gelerek Yerleşmiş Türküler
İstanbul’un Meşhur Semt ve Yerlerinin Geçtiği İstanbul Türküleri
İstanbul ile İlgili Gurbet ve Sıla Türküleri
Muayyen Bir Zümreye ve İş Hayatına Ait Türküler
İstanbul Şehrinin İsminin Geçtiği Türküler
İstanbul Hasreti ve Tahassüsü ile Yakılmış Türküler
Atasözleri
Deyimler
Tekerlemeler
Şaşırmacalı (Yanıltmalı) Tekerlemeler
Oyun Tekerlemeleri
Masal Tekerlemeleri
Bilmeceler
Din Unsurlarıyla Düzenlenmiş Bilmeceler
Tabiat Varlıklarının Çeşitli Görünüşlerini İçine Alan Bilmeceler
Özel Adlar Taşıyan Bilmeceler
Eğlencelik Bilmeceler
Mâniler
Düz Mâniler
Mâni Fasılları
Ayaklı Mâniler
Argo
Halk Tiyatrosu
Meddahlık
Karagöz
Ortaoyunu
Tulûa
EĞLENCE HAYATI
Eğlence Mekânları
Açık Mekânlar
Mesire Yerleri
Kapalı Mekânlar
Meyhaneler
Müzikli Eğlence
Kanto
Sulukule Eşrafı
Kahvehaneler
Çalgılı (Semai) Kahvehaneler
Âşık Kahvehaneleri
Halk Müziği ve Müzik Araçları
GÜNDELİK HAYAT
Geçiş Dönemleri
Evlilik Çağı -Evlilik Yaşı- Evlenme İsteğini Belli Etme
Düğün
Düğün Harcamaları
Gelin Hamamı
Kına Gecesi
Gelinin Kutlanması
Yüz Yazısı
Silah Atmak ve Davul Dövmek
Düğün Sonrasındaki Uygulamalar
Yasak İlişkiler
Halk Mimarisi
Ulaşım
Karayolu Ulaşım Araçları
Denizyolu Ulaşım Araçları
Sağlık Folkloru
Yemek Folkloru
Giyim-Kuşam
Erkek Giyimi
Kadın Giyimi
Törensel Giyim
Mesleki Giyim
İstanbul’da Meslekler ve Meslek Kolları
Basmahane
Ciltçilik
Çedik-Papuççuluk
Çinicilik
Gözlemeciler
İnançlar
Dinsel İçerikli İnançlar
Büyüsel İçerikli İnançlar
Kaynakça
Dizin

Folklor uzmanı, müzikolog, saha araştırmacısı, sanatçı, eğitimci, sanat uygulayıcısı Sadi Yaver Ataman halk oyunlarının gün yüzüne çıkarılması ve aslına sadık kalınarak yaşatılması konusunda önemli hizmetlerde bulunmuştu.

http://www.milliyet.com.tr/sanata-adanmis-bir-omur-sadi-yaver-ataman-karabuk-yerelhaber-3203834/

_

Nazire Gamze Ilıcak

İstanbul gelişim Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.