Devletlerin sanat ve kültür uygulamalarındaki değişen rolü, kültür üzerindeki ‘devlet etkisi’ ve çağdaş kültüre yönelik siyasi saldırılarla ilgili makalelerin yer aldığı bu derleme iki bölümden oluşuyor. Devlet başlığını taşıyan birinci bölümde, kültürel hayatın yönetiminde siyasi aktörlerin değişen rolü, Sivil Toplum başlığını taşıyan ikinci bölümde ise devletin müdahalesine karşı geliştirilen taktiklere ilişkin yazılar var.

Önsöz

Mercek: Kültüre Müdahale

Giriş: Yirmi Birinci Yüzyılda Kültür Politikaları ve Kültür Siyaseti

Kevin Robins

Devlet

Kültür Kurumlarının Dönüştürülmesi: Uygulanabilir Modeller Arayışı
Nina Obuljen Koržinek

Karışık Bir Durum: Kamusal mı, Ticari mi Yoksa Hayırsever mi? 2015 Yılında Birleşik Krallık Sanat ve Kültür Politikaları
Christopher Gordon

Birleşik Krallık Sinemasının Yönetimselliği
Richard Paterson

Kazakistan’ın 2050’ye Uzanan Yolu: Çokkültürlülük, Devlet Kültür Politikaları ve Sovyet Sonrası Milli Konsolidasyon
Terry Sandell

Merkezileşmiş Bir Adem-i Merkezileşme: Türkiye’de Kültür Mirası Sektöründe Taşeron Kullanımı
Daniel David Shoup, Sara Bonini Baraldi ve Luca Zan

Kültür Üzerinde Kopan Fırtına: Türkiye’de Kültür Politikasında Dönüşüm mü?
Asu Aksoy ve Burcu Yasemin Şeyben

Sinemada Devlet Desteği ve Sansür
Pelin Başaran

Sivil Toplum

Müşterekler Siyasetinin Dünü ve Gezi Direnişi Sonrasında Politik Potansiyelleri

Zeyno Pekünlü

Günümüz Türkiye’sinde Çoğulculuğun Olanakları ve Eksik Yönleri: Çoğulculuk Işığında Gezi Parkı Protestoları
Cengiz Aktar

Bir Projenin Başarısızlığı Aynasında Gezi Parkı
Vasıf Kortun

Taraftarların Gezi’si: A.C.A.B., Anti-x ve Politizasyon
Tanıl Bora

#occupylove
Rasim Erdem Avşar

Boşluğa Protesto Etmek: Bulgar Vatandaşlar Cezasızlığı Keşfediyor
Ivaylo Ditchev

Açık Alan

Sınırları Aşmak: Kültür Politikaları Araştırmaları ve Kalkınma Politikaları

Jonathan Vickery

Kamu Fonlarının Sanatçılara ve Kültür Kuruluşlarına Tahsis Edilmesinde Doğru Katılımcı Yönetim Kuralları: Bir Uygulama Rehberi
Charles Vallerand ve Azadeh Lessard

Kültürel Mekânlar Olarak Alışveriş Merkezleri
Özlem Canyürek

Suriye’den Mektup
Liwaa Yazji

Anısına

Bir Entelektüel Olarak Özgür Uçkan
Serhan Ada

Dr. Özgür Uçkan Anısına
Erkan Saka

Değerlendirme

“Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Çalışması Kapsamında Türkiye’de Tasarım Alanının Stratejik Analizi
Gökçe Dervişoğlu Okandan

Herkesin Sineması Kendine
Ares Shporta

Syriza’nın Kültür Politikası
Theodora Tsitoura

Müze, Teknoloji, Demokrasi: Democratising the Museum: Reflections on Participatory Technologies Kitabı Üzerine bir Değerlendirme
Elif Çiğdem Artan

Biyosfer Rezervlerindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri İçin Yöntem: Montseny Deneyimi
Lluís Garcia Petit

18. IFOAM Dünya Organik Kongresi
Buğday Derneği

“Onlar”
Nihan Dalbeler

Yazarlar

_