Simülasyonlar, öğrencilerin pasif bir şekilde bilgiyi tüketmelerinden ziyade, etkileşimli öğrenme deneyimleri aracılığıyla konuları daha derinlemesine anlamalarını sağlar. Simülasyonlar, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını ve gerçek dünya sorunlarına karşı karar verme süreçlerini anlama konusunda öğrencilere benzersiz bir fırsat sunarken aktif öğrenme yöntemi olarak öğrencilerin katılımı ve etkileşimi üzerinden öğrenme deneyimlerini zenginleştirir.

Simülasyonlarla Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Türkiye’de yükseköğretim seviyesinde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğretiminde simülasyonların etkili kullanımına dair özgün bir bakış açısı sunuyor. Uluslararası ilişkiler teorileri, uyuşmazlık analizi, uluslararası örgütlerin işleyişi, siyasi tarih uygulamaları ve karşılaştırmalı siyaset gibi konuları içeren geniş bir yelpazede simülasyon uygulamış akademisyenlerin katkılarıyla şekillenen kitap, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin, bilgiyi gerçek dünya bağlamında kavrama ve uygulama becerisi kazandırma konusundaki kritik önemini vurguluyor. Kitapta yer verilen örnekler, farklı akademisyenlerin gözünden simülasyonların hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamalarına dair bir seçki sunarken kitap, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğretiminde simülasyonların uygulanmasına dair bir kılavuz niteliği taşıyor.

Derleyenler ve Yazarlar

Sunuş
Prof. Dr. İlter Turan

Önsöz
Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç

BİRİNCİ KISIM Giriş
1 Uluslararası İlişkilerde Bir Öğretim/Öğrenim Aracı Olarak Simülasyonlar
Selin Türkeş-Kılıç, Damla Cihangir-Tetik

2Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Katılımlı ve Aktif Öğrenme Teknikleri: Örnekler, Farklı Tasarımlar ve Uygulama Alanları
İsmail Erkam Sula

İKİNCİ KISIM Uluslararası Örgütler
3 AB Kurumlarında Uluslar Üstü ve Hükümetler Arası Karar Alma Süreçleri: Olağan Yasama Süreci ve AB Konseyi Simülasyonları
Selin Türkeş-Kılıç, Kıral Ataç

4 İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi Yapılandırmasına (EPSCO) Simülasyon Tekniği Uygulanması
Rahime Süleymanoğlu-Kürüm

5 Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu Dersi Tasarımı ve Uygulaması
Damla Cihangir-Tetik

6 NATO’da Yeni Dönem: Geleceğin Savaşları Bağlamında Savaş Oyunları ve Simülasyon
Suat Dönmez

ÜÇÜNCÜ KISIM Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uyuşmazlık Analizi ve Tarih Uygulamaları
7 Tarihsel Uluslararası İlişkiler Pedagojisine Batı Dışından Bakmak: Anadolu Beylikleri Simülasyonu
Seçkin Barış Gülmez

8 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yetkinlikleriyle Simülasyon Kullanımı
Meltem Ersoy

9 Savaş ve Çatışma Üzerine Simülasyon Uygulamaları
Baturay Yurtbay

10 Disiplinler Arası Derslerde Simülasyon Oyunlarının Kullanılması:
Uluslararası İlişkiler ve Tarih Öğretiminde Etkin Eğitim Yöntemleri
Aylin Ece Çiçek

DÖRDÜNCÜ KISIM Siyaset Bilimi Uygulamaları
11 Kırılgan Demokrasilerde Dönüşüm: Anayasal Değişim ve Referandum Süreci Simülasyonu
Yüksel Alper Ecevit, Şeyma Cengiz

12 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’de Siyasal Hayat: 1991 Genel Seçimleri
Murat Arslan

BEŞİNCİ KISIM Öğrenenlerin Perspektifi
13 Simülasyonlarda Öğrenci Deneyimleri ve İyi Uygulama Örneği Olarak Model Birleşmiş Milletler
Ege Sürek, Beril Pamir

_