Ahmet T. Kuru ile Alfred Stepan’ın derlediği ve farklı konularda uzmanlıkları olan yazarların makalelerinin ter aldığı çalışmada; Osmanlı mirasının günümüz Türkiye’sine yansımaları, Kemalist İdeolojinin tarihi kökenleri, Cumhuriyet sonrası kurulmaya çalışılan tektip devlet ve toplum modeli incelenmekte, bunun yanı sıra Müslüman bir çoğunluğa sahip başka ülkelerde görülen laiklik uygulamalarıyla karşılaştırmalar yapılmaktadır. Kitapta ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siyaset üzerindeki vesayeti ve dönüşümü, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecindeki politikaları, 2007’den beri süregelen anayasa tartışmaları, Arap Baharı sürecinde gündeme gelen Türk modeli, AK Parti’nin, Avrupa Hıristiyan Demokratlarıyla mukayesesi ve daha da genel anlamda İslâm ve demokrasi ilişkisi farklı perspektiflerle incelemekte, Türkiye’nin sivil-asker ilişkileri ve anayasa krizi gibi günlük siyasal yaşamında belirleyici olan kırılma noktaları, demokratikleşme bağlamında değerlendirilmektedir.

 

Giriş
Ahmet T. Kuru - Alfred Stepan

1 Osmanlı’da Farklılıkların Yönetimini Yeniden Düşünmek: Modern Türkiye İçin Ne Öğrenebiliriz?
Karen Barkey

2 Kemalizm’in Tarihî Kökenleri
M. Şükrü Hanioğlu

3 Türkiye: Çoğulcu Toplum ve Tekçi Devlet
Ergun Özbudun

4 Bir ‘İdeal Tip’ ve Skala Olarak Laiklik: Türkiye, Fransa ve Senegal Karşılaştırması
Ahmet T. Kuru - Alfred Stepan

5 Yeni Bir Siyaset Tarzı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Toplum ve AK Parti
Ümit Cizre

6 Türkiye’de Askeri Vesayetin Yükseliş ve Düşüşü: İslâmcılık, Kürtçülük ve Komünizm Korkuları
Ahmet T. Kuru

7 Türk Anayasa Mahkemesi ve Siyasal Kriz
Ergun Özbudun

8 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılımı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Rolü
Joost Lagendıjk

9 Avrupalı Hıristiyan Demokrat Partiler Işığında “Türk Modeli”
Stathis N. Kalyvas

Seçilmiş Kaynakça

Dizin

Türkiye’ye yönelik ilginin sürekli arttığı şu günlerde elimizde böyle bir kitabın olması büyük bir şanstır. Kitaptaki bölümler, özellikle İslamiyet’in Türk siyasetindeki yerini değişik açılardan muntazam bir inceleme sunmaktadır. Bu zengin derleme, Türkiye’nin kendine has tecrübesinin, hem bölgesi hem de dünya adına taşıdığı öneme ışık tutmaktadır.
Reşat Kasaba, Washington Üniversitesi

Bu kitabın makaleleri, günümüz Türk siyasetinin çelişkiler arz eden özelliklerini anlama adına kaleme alınmış en iyi kaynaklardandır. Alanlarının en önde gelen uzmanları tarafından yazılmış olan bölümlerini okumak, Türk demokrasisi ve uluslararası rolüne dair süregelen tartışmaların kavranmasını sağlayacaktır.
Cemil Aydın, North Carolina, Chapel Hill Üniversitesi

_