Prof. Dr. İlter Turan, Türkiye’de siyaset biliminin bir bilim olarak kavranmasına, karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası siyaset alanında yapılan araştırmalara öncülük etmiş bir bilim insanıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Turan, tüm akademik yaşamı boyunca siyasetin nasıl bir bilim olduğunu, içerdiği bilimsel disiplinin boyutlarını, siyaset kavramının yarattığı karmaşık ilişkileri, değişen toplumsal koşullar içinde aldığı yeni biçimleri, bunların uluslararası ilişkilere yansımalarını; üniversitede verdiği derslerden kaleme aldığı eserlere, ulusal ve uluslararası toplantılardan konferans, panel ve her türlü medya aracına kadar uzanan geniş bir çerçeve içinde dile getirmiş, bu anlamda Türkiye’de siyasetin bilim olarak kendine özgü disiplini ile birlikte kavranmasını sağlamıştır. Siyasetin Bilimi, yıllardır tükenmeyen bir enerjiyle sürdürdüğü akademik hayatının güzel bir aşamasında İlter Hoca için bir armağan kitap olarak hazırlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün çabalarıyla hazırlanan bu önemli çalışmayı aynı bölümden Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci, Yrd. Doç.Dr. Boğaç Erozan ve Prof.Dr. Nihal İncioğlu derledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak bizler de, hocanın deyişiyle “son derece vasata doğru giden bir akademik ortam içinde” önümüzü açan, görüş ve önerileri ile yayın politikamıza değerli katkılarda bulunan İlter Hocamız için böyle bir kitabı yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.

İlter Hoca İçin
Sunuş

İlter Hocamız
M. Remzi Sanver

Hocam, Başkanım, Rektörüm...
Şule Kut

Türkiye’de Siyaset Bilimi’nin Bilim Olmasına Yol Açan Bir Akademisyenin Portresi
Ersin Kalaycıoğlu

“... son derece vasata doğru giden bir akademik ortam içindeyiz.”
Söyleşi: Boğaç Erozan

İlter Turan Bibliyografyası
Hazırlayanlar: Boğaç Erozan - Sernaz Arslan

SİYASETİN BİLİMİ
Likya Federasyonu’nun Siyasi Kültür Temelleri
Cemil Oktay

Laiklik Nasıl Yorumlanmalı?
Murat Borovalı

Anadolu’da 27 Mayıs: Bursa, Erzurum, Gaziantep (1960-61)
Boğaç Erozan - Gülperi Karayel Aslaner

Bir Soğuk Savaş Sembolü Olarak Jeep’in Türkiye Serüveni: 1954-1972
Serhat Güvenç

Türk Dış Politikasında Çok Yönlülüğün Yakın Tarihi: Soğuk Savaş Sonrası Devamlılık ve Değişim
Gün Kut

Türkiye Dış Politikası Söyleminde İnsan Hakları
Gencer Özcan - Soli Özel

Kıbrıs Sorunu Konusunda Olanlar ve Olması Gerekenler Açısından [Günümüz Şartlarında] Aykırı Bazı Görüşler
Faruk Sönmezoğlu

The Split Diplomacy
Bertrand Badıe

Questioning Europeanization: A Critical Review of the Literature
Özge Onursal Beşgül

Ulusaşırı Yurttaşlık Tartışmaları Bağlamında Almanyalı-Türkiyeliler
Ayhan Kaya

Görünmeyeni Görünür Kılma: Biyografik Araştırmanın Sosyal Bilimlere Katkısını Düşünmek
Pınar Uyan Semerci - Aslı Silahdaroğlu Bekmen

Transition from Democracy to Democracy: Is It Possible in Italy?
Leonardo Morlıno

The Triumph of Conservative Globalism: The Political Economy of the AKP Era
Ziya Öniş

The Rule of Law and Judicial Reforms in Turkey Between 2002 and 2013
Senem Aydın-Düzgit - Yaprak Gürsoy

Yerel Siyasette 2004’ten Beri Neler Oldu?
Sema Erder - Nihal İncioğlu

Yeni Bir “Siyah Kuğu”nun Peşinde: Bir Siyasal Davranış Biçimi Olarak Gezi Protestoları
Emre Erdoğan

Genie in the Bottle: Gezi Park, Taksim Square, and the Realignment of Democracy and Space in Turkey
İlay Romain Örs

Gezi Direnişi: Kamusal Alan ve Çekişmeci Siyaset Üzerinden Bir Analiz
Ömer Turan

_