Araştırmacıların ve öğrencilerin Türk dış politikası çalışmaları için başvurabilecekleri bu kapsamlı çalışma; 1839’da Gülhane Hattı Humayunu’nun okunmasıyla birlikte yayınlanmaya başlanan Düstur’dan, 1950’li ve 60’lı yıllarda yayınlanan Kim, Orta Doğu, Yarın, Akis gibi dergilere kadar pek çok resmi, yarı resmi ve resmi olmayan sürekli yayının, yerine göre makale yazarlarını ve konu başlıklarını da belirterek bir dökümünü yapıyor; ayrıca konuyla ilgili kitap, ansiklopedi, anı, yaşamöykülerinin birer listesini ve çeşitli devlet arşivlerinin internet adreslerini verek, çok geniş bir yelpazede, diğer başvuru kaynaklarını da sunuyor.

Sunuş

İkinci Baskıya Sunuş

1 Arşivlerimiz ve Arşiv BelgeleriYüzyıldan Bir Bakış
Engin Berber
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı
Bakanlar Kurulu Kararları Kataloğu (BKKK)
Müşterek Kararnameler Kataloğu (MKK)
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Kataloğu (BÖKMK)
Başbakanlık Muamelat Genel Müdürlüğü Kataloğu (BMGMK)
Toprak İskân Genel Müdürlüğü Kataloğu (TİGMK)
Cumhuriyet Halk Partisi Kataloğu (CHPK)
Emniyet Genel Müdürlüğü Hanedan Mensupları ve Hatay Meselesi Kataloğu (EGM/HM-HMK)
Dışişleri Bakanlığı Arşivi
Diğer Milli Arşivler
Sözün Özü

2 Resmi ve Yarı Resmi Yayınlar
Taner Bulut
Ayın Tarihi
Düstur
Ceride-i Resmiye / Resmî Ceride / T.C. Resmî Gazete
TBMM Zabıt Ceridesi / TBMM Tutanak Dergisi
Kavanin Mecmuası / Kanunlar Dergisi
T.C. Devlet Salnamesi / T.C. Devlet Yıllığı
Dışişleri Bakanlığı Yayınları
Başbakanlık Yayınları
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları
Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları
Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayınları
Diğer Resmi ve Yarı Resmi Yayınlar
Sonuç Yerine

3 Özel Yıllıklar
Engin Berber - Taner Bulut
Türkiye Yıllığı
Matbuat Almanağı
Varlık Yıllıkları
Bütün Dünya Yıllığı ve Dergisi
Gazete Yıllıkları
Cumhuriyet Yıllıkları
Hürriyet Yıllıkları
Konuya Odaklı Özel Yıllıklar
Sonuç

4 Haber Dergileri
Elif Yeneroğlu Kutbay
Akis Dergisi
Akis Dergisi Makale Dizini
Kim Dergisi
Kim Dergisi Makale Dizini
Yarın Dergisi
Yarın Dergisi Makale Dizin

5 Anılar ve Yaşam Öyküleri
Onur Kınlı
Ekler
Ek 1 ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 8 Ocak 1918’de Kongre’de Yaptığı Konuşmanın Metni
Ek 2 Postdam Konferansı’nda Müttefiklerin Türkiye Üzerine Konuşmalardan Seçmeler
Ek 3 Ajans Türk, Durum ve Forum Dergilerinde Bulunan Türk Dış Politikasına İlişkin Makalelerin Tematik Dizini
Ek 4 Türk Dış Politikası ile İlgili Anı ve Yaşamöykülerinin Kaynakçası
Dizin

_