TÜBİTAK  tarafından SOBAG 1001 çerçevisinde desteklenen “Günümüz Türkiyesinde Yaşanan İç Göçler” adlı araştırma projesinden hareketle hazırlanan bu çalışma, 2006 yılında başlatılan ve Mersin, İstanbul ve Diyarbakır’da yapılan alan çalışmalardan elde edilen sonuçların bir dökümüdür._x000D_
_x000D_
Ayhan Kaya’nın başkanlığında yürütülen bu projede, derinlemesine görüşme ve odak grup görüşme teknikleri kullanılmış, alan araştırmalarından elde edilen verilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararsı Göç Ofisi gibi kurum ve örgütlerin değerlendirmeleri de gözden geçirilmiştir._x000D_
_x000D_
Araştırma, 1990’larda Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ortaya çıkan yeni göç hareketlerinin yol açtığı kentsel yoksulluk, kayıtdışı ekonomi, artan suç eğilimleri, sokak çocukları, alt sınıf gettoların oluşumu, namus cinayetleri, mafyoz ilişkiler, intihar, aile içi şiddet ve şiddetin kurumsallaşması gibi olgular çevresinde gerçekleştirilmiştir. Sözü geçen konularla ilgili etkin politika üretim ve uygulama süreçlerine dair perspektifler de içeren akademik çalışmaların azlığı göz önüne alındığında, Türkiye’de İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü? adı altında derlenen bu araştırmanın, zorunlu göçe maruz kalan insanların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal durumları hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunacağını ve konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara bir zemin oluşturacağını düşünüyoruz.

_