Kültür politikası, bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda ortaya koyduğu ilkeler, öncelikler ve programlardan oluşur ve buradaki politika ifadesi siyaset anlamında kullandığımız politika kelimesiyle doğrudan aynı anlamı taşımasa da, tamamen ilişkisiz de değildir._x000D_
_x000D_
Avrupa’da uzun yıllardır gündemde olan ve uluslararası etkinlinliklerin temel konusu olan kültür politikaları ve bu alanda yürütülen inceleme ve tartışmalar, Türkiye’de çok kısa bir geçmişe sahip bir alan. Son 10-15 yıldır Türkiye’de de kültür politikaları konusu önce sanat ve kültür çevrelerinde ele alınmaya başladı, sonra akademik ortamda yerini aldı ve en nihayetinde resmi kurumlar ve ilgili bakanlık tarafından üzerinde durulan belirgin bir çalışma alanı haline geldi._x000D_
_x000D_
Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş adlı bu çalışma, konuyla ilgili projeler yürüten ve çeşitli üniversitelerde ders veren akademisyenlerin yazılarından oluşuyor. Konuya bir giriş niteliğinde olan kitabın amacı, Türkiye’de kültür politikalarının üretilmesi ve üretilen politikaların uygulanması konusunda bir durum değerlendirmesi yapmak ve söz konusu alanı oluşturan bileşenleri tanımlayarak bunları eleştirel bir perspektifle ele almak._x000D_
_x000D_
İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkanti olmasına çok az zamanın kaldığı şu günlerde, bu çalışmanın daha kapsamlı araştırmaların yolunu açacağı ve kültürel çeşitlilik, haklar ve kültürel demokrasi anlamında yeni bir tartışma ortamının açılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz.

_