Türkiye özellikle son 10 yılda hem program çeşitliliği hem de ölçek olarak pek çok ülkeden ayrılan bir girişimciliği destekleme politikası yürütüyor. Türkiye’nin teknoloji ve yenilik politikasının temel tası haline gelen “girişimcilik” kavramının, “yenilik tabanlı girişim” vurgusunun ve uygulanan politika sepetinin elbette eleştirilecek yanları bulunuyor. Ancak Türkiye’nin pek de anlatılmayan özgün bir girişimcilik öyküsü var. Ne ulusal yazında, ne de uluslararası yazında Türkiye’nin girişimcilik öyküsünü teoriden kopmadan detaylı bir şekilde aktaran bir çalışma bulunuyor. Bu çalışma ulusal yazında oluşan bu boşluğu bir nebze doldurmayı amaçlamaktadır.

 

Türkiye’nin hikayesinde her zaman ana unsurlardan birisi olacak girişimcilik ekosistemimizin böylesine titiz ve detaylı bir çalıimaya konu olacak olgunluğa erişmesi tüm emek verenlerin ortak başarısıdır. Bu çalışmanın girişimcilerden politika tasarımcılarına kadar zengin bir girişimcilik ekosistemi için çalışan tüm paydaşlar için değerli bir başucu referansı olacağına inanıyorum.
Dr. Mete Çakmakçı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

 

Eğer son dönemde gündemden düşmeyen teknolojik gelişme ve girişimcilik ekosistemi konularında bilgilenmek istiyorsanız, ama daha önemlisi Türkiye’de teknolojiye dayalı girişimcilik geliştirme üzerine ciddi kafa yormuş makalelere ulaşmak istiyorsanız bu kitabı kaçırmamanızı tavsiye ederim.
Prof. Dr. Aytül Erçil, Vispera

 

İklim krizinin riskleri ve negatif sonuçları ile mevcut geleneksel sistemlerimizin karşı karşıya kalıp kritik dayanıklılık sorunları yaşadığımız bu dönemde, yenilikçi ve yaratıcı girişimlere çok ciddi ve acil bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz. Yapıcı, restore edebilen, değer yaratan ve fayda sağlayan girişimlerin sistemsel dönüşümde önemli bir rol üstlenebileceği görüsü ile girişimcilere, mevcut ekonomik aktörlere ve politika yapıcılara yön gösterebileceğini düşündüğüm bu değerli yayın için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Başak Saral Demir, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi

 

İBRAHİM SEMİH AKÇOMAK BERNA BEYHAN DİLEK ÇETİNDAMAR VEDAT SİNAN TANDOĞAN NİLAY ALÜFTEKİN SAKARYA ARSEV UMUR AYDINOĞLU ESRA AYDOĞDU MERVE GÜL BARUT DERYA ÇAĞLAR ELİF ÇELİK DİLEK DEMİRHAN DİLBER DURNA ERKAN ERDİL DERYA FINDIK HADİ TOLGA GÖKSİDAN ELİF KALAYCI ESRA E. KARADENİZ KUTLU KAZANCI EMEK BARIŞ KEPENEK HALİME KÜBRA KOÇAK ENVER HAKAN KONAÇ AYŞE KUYRUKÇU MEHMET EMİN OKUTAN M. TEOMAN PAMUKÇU SERDAL TEMEL DENİZ TUNÇALP

BİRİNCİ KISIM Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi

1 Türkiye’nin Yenilik Tabanlı Girişimcilik Öyküsü: Nereden Nereye?
İbrahim Semih Akçomak - Berna Beyhan - Dilek Çetindamar - Vedat Sinan Tandoğan

2 Girişimcilik Üzerine Akademik Çalışmalar: 2000-2019 Yıllarının Bibliyometrik Analizi
Arsev Umur Aydınoğlu

3 Bölgesel Bir Kalkınma Modeli Olarak Girişimcilik Ekosistemi ve Türkiye’den Kesitler
Dilek Çetindamar

4
Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetleri ve Girişimcilik Ekosistemi
Esra E. Karadeniz

 

İKİNCİ KISIM Kapasite ve İnsan Kaynağı

5 Bölgesel Kalkınma Modeli Olarak Kırsalda Kadın Girişimciliği: Umay Çiftlik Örneği
Dilber Durna - Nilay Alüftekin Sakarya - Derya Fındık

6 Türkiye’nin Teknogirişim Serüveni
Elif Kalaycı - Derya Çağlar - Ayşe Kuyrukçu

7 Aile İşletmelerinde Girişimcilik Eğilimi: Dünya ve Türkiye Literatürü Üzerine bir İnceleme
Merve Gül Barut

8 Akademik Girişimciler: Ankara’da Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Motivasyon Faktörleri, Karşılaşılan Zorluklar ve Başarı Kriterleri
Enver Hakan Konaç - M. Teoman Pamukçu

9 Girişimcilikte Ekip Önemli midir? Dijital Oyun Sektörü Üzerinden bir Değerlendirme
Emek Barış Kepenek

 

ÜÇÜNCÜ KISIM Teşvik, Fon, Finansman

10 Türkiye’de Girişimciliğin Finansmanı, Modeller ve Örnekler
Serdal Temel - Dilek Demirhan

 

DÖRDÜNCÜ KISIM Girişimcilik Ağ ve Arayüz Yapıları

11 Türkiye’de Kuluçkalar: Eski Yapılarla ve Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi?
İbrahim Semih Akçomak - Halime Kübra Koçak

12 Hızlandırıcılar: Yeni Nesil Kuluçkalar mı? Türkiye’de Hızlandırma Ekosistemine Genel bir Bakış
Berna Beyhan

13 Girişimci Üniversite ve Teknoloji Transfer Ofisleri
Erkan Erdil- Hadi Tolga Göksidan

14 Girişimci Mentorluğu ve Türkiye Uygulamaları
Vedat Sinan Tandoğan- Esra Aydoğdu

15 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Türkiye Girişimcilik Ekosistemine: İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi Modeli
Elif Çelik- Deniz Tunçalp

 

BEŞİNCİ KISIM Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Erişim

16 Türkiye’de Kurumsal Şirketler ve Startup Firmaları Arasındaki İş birliği Modelleri
Mehmet Emin Okutan

17 Teknoloji Girişimcilerinin Uluslararasılaşması
Kutlu Kazancı

_