“ARCH 592: Excursion (Dünya Kentleri)”, BİLGİ-MİMARLIK yüksek lisans programında yoğun biçimde işlenen ve tartışılan modern imar tarihi ile modern mimarlık tarihi konularının, dünyada gündem oluşturulmuş kentlerden birine odaklanarak pekiştirilmesi, modern mimarlık kültürüne ilişkin görgünün derinleştirilmesi amacı ile programa alınmış zorunlu dersler arasında bulunmaktadır. Ders, akademik takvim boyunca o yıl için seçilen şehirle ve mimarisiyle, ilgili seminerlerle sürdürülmekte ve akademik yıl sonunda yapılan 10 günlük araştırma ve keşif hedefli gezi ile tamamlanmaktadır. Bu kitap 2006 yılında gerçekleştirilen Viyana ve 2007 yılında gerçekleştirilen Chicago gezilerinde çekilen fotoğraflar ve ilgili akademik çalışmalardan derlenmiştir.

Mimarlık eğitiminin “iki boyutlu” haline bir anlamda alternatif geliştirmeye çalışan Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın, Viyana ve Chicago deneyimleri, öğrencilerin deyimiyle “post-modern” bir süreçten geçerek “iki boyutlu” bir hal aldı ve bir sergiye evrildi.
Filiz Yavuz, 8 Mayıs 2008, Mimarizm

http://www.mimarizm.com/hobi/viyana-chicago-metropol-ve-mimarlik-uzerine_113559

_