Bu kitap, Murat Belge’nin İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde verdiği Türk Edebiyatı dersinin bir ürünüdür. Yusuf Atılgan’ın bu önemli romanı ders süresince “yakın okuma” yöntemi kullanılarak detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur._x000D_
“Evet, modern romanda her ayrıntının bir anlamı var. Böyle olmasına da kendimizi alıştırmalıyız. Boş durmak yok.” diyen Belge ve öğrencileri romandaki her kavram, sembol ve tema üzerine çeşitli tartışmalar yürütüyorlar. Bu kitap, usta işi ve incelikli bir metni farklı tabakalara ayırarak, küçük parçalardan büyük yapılara uzanan yepyeni bir okuma inşa ediyor. Kitapta, Murat Belge’nin kapsamlı incelemesini takiben; romanın anlatım gücünü, sembollerini, karşıtlıklarını, mekânsal öğelerini, farklı yaklaşımlarla Zebercet karakterini, onun özdeşleşme ihtiyacını, ailesini, askerliğini, anılarını, yalnızlığını ve intiharını irdeleyen yazılar yer alıyor. Ayrıca Anayurt Oteli’nin 40. yılında Manisa fotoğrafları, romanın takvimi, soyağacı ve değinilenlerin dökümüne ilişkin ekler de bulunuyor._x000D_
Türkiye edebiyatında oldukça önemli bir yere sahip olan Anayurt Oteli’ne daha yakından bakmak ve Yusuf Atılgan’ı daha iyi anlamak adına yapılan bu çözümlemeler, akademik bir çalışma olmanın ötesinde, genel okuyucunun okuma pratiğinin sınırlarını aşmasını da sağlayacaktır.

Önsöz Murat Belge

Anlatı, Anlatı Yöntemi, Anlatıcı
Cinsellik
Obsesyon ve Rutin
Kadınlar
Özlem ve Gerçeklik!
Zebercet ve İktidar
Şiddet
Zebercet ve Dürüstlük
Zebercet’in Rutinleri
Yusuf Atılgan ve “Karakter” Konusu
“Öteki”ler
Zaman ve Mekân
“Olanaklar, Olasılıklar”
Aile
Ölüm Anı
Zebercet’in Siyaset ve Tarihle İlişkisi
Simgeler
Sonuçlar
Son Birkaç Söz

Bir Türkiye Alegorisi Olarak Zebercet Artun Gebenlioğlu

Anayurt Oteli’nde Anlatımın Gücü Nergis Öztürk

Anayurt Oteli’nde Okların Yönü: Metindeki Semboller ve Karşıtlıklar Necdet Berk Özler
Anayurt Oteli’ndeki Semboller
Bıyık
Zebercet
Ortalıkçı Kadın
Kasaba
Gecikmeli Ankara Treniyle Gelen Kadın
Emekli Subay Olduğunu Söyleyen Adam
Odadaki İki Havlu
Kedi
O Köy
İp                                                                                                                            Anayurt Oteli’ndeki Karşıtlıklar                                                                                    Katı-Yumuşak                                                                                                            Yukarısı-Aşağısı                                                                                                              Ağırbaşlı, Sabırlı-Yabani                                                                                                    Karanlık-Aydınlık                                                                                                          10 Kasım Final

Zebercet’in Özdeşleşme İhtiyacı Atilla Erol
Gecikmeli Ankara Treniyle Gelen Kadın ve Cinsellik
Emekli Subay ve İktidar
Fatihli ve İdeal Erkek
Faruk ve Aile Bağları

Anayurt Oteli’nin İçerisi ve Dışarısı Rıdvan Yüksel

Anayurt Oteli’nde Mekân Kullanımları Zeynel Abidin Budak

Anayurt Oteli’nde Kadın Olmak Nergis Öztürk

Bir Özgürlükten Kaçış Yolu Olarak İntihar Jbid Erdoğan

Otel Hakkındaki Diğer Yazılar
Zebercet’in Askerliği ve “Erkekliği”
Zebercet’in Erkekliği ve Toplumda “Erkeklik” Kavramı
Zebercet’in İktidarı
Zebercet’in İntiharı
Anayurt Oteli’nde Şiddet
Zebercet ve İletişimsizlik

Romanın 40. Yılında Manisa Fotoğrafları (10 Kasım 2013)

Ekler                                                                                                                              EK 1: Günlerin Dökümü                                                                                                    EK 2: Soyağacı                                                                                                              EK 3: Anayurt Oteli’nde Cinsellikle İlgili Değinmeler Dökümü

_