Senjli Uskoklar 16. yüzyılda, Osmanlı, Habsburg İmparatorlukları ve Venedik sınırlarında, Müslümanlara karşı “Hristiyanlığın duvarı”nı oluşturma düşüncesiyle beslenen eşkiyalar ve korsanlar olarak bilinir. Ancak, Müslümanların malları kadar Hristiyan ve Yahudilerin de mallarını yağmalayan uskoklara karşı Osmanlı İmparatorluğu savaşırken, Habsburg ve Venedik İmparatorlukları bu korsanları kendi amaçları için kullanmaya çalışmıştır. Bracewell, uskokların sosyal, kültürel ve ekonomik tarihlerini okura sunarken, modern Avrupa’nın tarihinin anlaşılması için önemli kavramlar öneriyor; bu kavramlar, farklı bir tarih anlayışının ürünü. İdeoloji, sınır ekonomisi, dinsel görev, etnik köken ve kültürel kimlikler arasındaki bağların anlaşılması için farklı bir perspektif sunan bu çalışma, okuru başka bir tarih yazımıyla karşı karşıya getiriyor._x000D_

Tarih imparatorlukların, kralların ve devletlerin mi? Bu tarihte eşkiyaların, korsanların, tarihin göz ardı ettiği “küçük insanların” payı yok mu?

_x000D_
Bracewell bu kitabında, tarih sahnesinde yer almayan “küçük insanlar”ın hayatlarına odaklanarak, 16. yüzyılda üç imparatorluğun sınırlarındaki yaşamı, büyük bir canlılıkla anlatıyor.

_

Catherine Wendy Bracewell

Avustralya doğumlu Catherine Wendy Bracewell, University College London’da (UCL) Güney Doğu Avrupa Tarihi Profesörüdür.