Daha çok Polonya ve Fransa anayasaları örnek alınarak hazırlanan 1924 Anayasası, gerek anayasa görüşmeleri esnasında yaşanan tartışma hürriyeti, gerekse “çoğunlukçu” demokrasi anlayışına tamamen uygun olarak demokratik bir ruhla hazırlanmış olması açısından ilginç bir anayasadır. Diğer taraftan, 1946 ve sonrasında çok-partili hayata geçilirken bu anayasanın noktasına ve virgülüne bile dokunulmadı. Bu nedenle 1924 Anayasası’nın hem otoriter bir rejimin, hem de çok-partili bir demokrasinin temel kanunu işlevi görmüş olması şaşırtıcı bir olaydır ki, bu otoriter rejimlerden demokrasiye geçişlerde bir istisna olarak kabul edilebilir. Prof. Dr. Ergun Özbudun, 1992’de kaleme aldığı 1921 Anayasası adlı çalışmasından sonra, Türkiye’nin anayasalarını incelemeye devam ederek, 1924 Anayasası adlı bu kitabında da hazırlanış aşamasından kabulüne, anayasa taslağı üzerine yapılan tartışmalardan kabul ediliş koşullarına kadar 1924 Anayasası’nı ayrıntılarıyla inceliyor.

 

BİRİNCİ BÖLÜM Anayasa'nın Yapım Süreci
Görüşme ve Kabul Yöntemi
Anayasa Üzerindeki Meclis Görüşmeleri ve Siyasal Akımlar
1924 Anayasası'nın Değişiklikleri

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ve Hükûmet Sisteminin Niteliği
Temel İlkeler
Hükümet Sisteminin Niteliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasama Organı
Tek-Meclis Sistemi
Meclis’in Kuruluşu ve Yapısı
Meclis Çalışmaları
Milletvekillerinin Hukukî Statüsü
Meclis’in Yetkileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürütme Organı
Yasama-Yürütme İlişkileri
Cumhurbaşkanı’nın Konumu
Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar

BEŞİNCİ BÖLÜM Yargı Organı

ALTINCI BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler
Anayasa’nın Hürriyet Anlayışı
Kişi Hürriyetleri
Siyasal Haklar
Temel Hak ve Hürriyetlere İlişkin Düzenlemelerin Yetersizliği ve Uygulama

YEDİNCİ BÖLÜM Yerel Yönetimler

SEKİZİNCİ BÖLÜM Anayasa’nın Katılığı ve Üstünlüğü
Sonuç
Kaynakça
Dizin

_

Ergun Özbudun

Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1962’de doktor, 1967’de
doçent ve 1975’te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür. O tarihten bu yana Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak, anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri vermektedir. Özbudun, Harvard Üniversitesi’nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir. Halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu’nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun’un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını vardır.