Eser kadim toplumlardan günümüze kadar uzanan süreç içinde savaş ve barış olgusu ve yaratmış olduğu kültürün ülkelerin toplumsal özellikleri üzerindeki yansımalarını ele alıyor.  Yazar, savaş ve barış durumlarının toplumsal yapıyla olan ilişkilerini değerlendirirken, Montesquieu’dan Kant’a, Spencer’den Comte’a, Hegel’den Marx’a ve Nietzche’ye kadar farklı görüşlerden düşünürlerin de bu olguya bakış açılarını, gerçekleşen kimi öngörülerini ve yanılgılarını irdeliyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Savaşın Bukalemun Doğası

İKİNCİ BÖLÜM Sanayi Toplumunda Savaş ve Barış Eğilimleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Barışın Göreceli Doğası veya Serçenin Ağırlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Savaş Hukukunun Sınırlı Gücü

BEŞİNCİ BÖLÜM Savaşların Acı Bereketine Övgü Masalları

Genel Değerlendirme
Kaynakça
Dizin

Cemil Oktay çalışmasını güncel koşulların ilişkileri ulus devlet sınırlarını aşıp 'dünya toplumu' oluşturmaya zorladığı savıyla bitiriyor; düzensizlik görüntüsü veren gelişmeleri de yeni bir yapılanma süreci olarak okuyor. Ancak Oktay bu sürecin sonunda dengenin barıştan yana kurulacağından şüpheli. Hatta "toplumların özellikleri ne olursa olsun itidali ancak aşırılık örsünde biçimlenerek bulabildiklerini" yazarak karamsar bir öngörüde bulunduğu da söylenebilir.
Işın Eliçin, 25 Temmuz 2012, Yeni Şafak

https://www.yenisafak.com/kitap/savas-oldurmekle-kalmaz-kirletir-ve-ahlaki-bozar-396904

_

Cemil Oktay

1944’te Çanakkale’de doğan Prof. Dr. Cemil Oktay, orta öğrenimini Çanakkale Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1966’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora öğrenimini Fransa’da Université de Droit, d’Economie et de Sciences Sociales de Paris II’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ile Siyasal Bilgiler fakültelerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Paris Nanterre Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi’nden emekliye ayrıldı. Halen Yeditepe Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görevli olan Oktay’ın başlıca kitapları şunlardır: Siyasal Sistem ve Bürokrasi (Birinci Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1983; İkinci Baskı, Der Yayınları, 1997), Siyaset Yazıları (Der Yayınları, 1998), Hum Zamirinin Serencamı (Bağlam Yayınları, 1991), Siyaset Bilimi İncelemeler (Alfa Yayınları, 2003; Beşinci Baskı, 2011). Ayrıca Türkçe ve Fransızca makaleleri, kitap bölümleri, çevirileri bulunmaktadır.