Eser, Kuzey Kıbrıs’taki azınlıklar konusunda, bu grupların sorunlarını hem KKTC mevzuatı ve uygulaması, hem uluslararası hukuk ve uygulaması çerçevesinde inceleyen bir ilk kitap. Etnik, dinsel veya dilsel farklılıklarından dolayı toplum tarafından görülmeyen veya görülse bile çoğunluktan farklı kimlikleri reddedilen, hakları çiğnenen “öteki”ler bağlamında KKTC’deki Rumların, Marunîlerin, Romanların, Alevilerin ve Kürtlerin sorunlarını inceleyen yazar, bu sorunların çözümündeki mevzuattaki eksikliklerini inceleyerek bu alandaki bilimsel çalışma eksikliğini bir nebze kapatmaya çalışıyor.

Sunuş: Çok Değişik Bir “Yavru Vatan” Kitabı

GİRİŞ Azınlık Kavramı, Tanımı ve Kuzey Kıbrıs’taki Azınlık Grupları
Azınlık Kavramı ve Tanımı
Kuzey Kıbrıs’taki Azınlıklar

BİRİNCİ BÖLÜM Azınlıkların Korunması ve Kuzey Kıbrıs’ta Azınlık Haklarıyla İlgili Uluslararası Hukuk Belgeleri
Azınlık Kavramının Doğuşu ve Uluslararası Hukukta Azınlıkların Korunmasının Kısa Tarihçesi
Kuzey Kıbrıs’ı Bağlayan Uluslararası Belgeler
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)

İKİNCİ BÖLÜM Kuzey Kıbrıs’ta Azınlıklarla İlgili Mevzuat ve Uygulamalar
Kuzey Kıbrıs’ta Azınlık Mevzuatı
Kuzey Kıbrıs’ta Azınlıklarla İlgili Uygulamalar
Hıristiyan Azınlıklar
Rumlar
Eğitim Alanı
Din ve Vicdan Özgürlüğü Alanı
Ekonomik Alan
Hak ve Özgürlük İhlâllerinin Görüldüğü Diğer Alanlar
Marunîler
Eğitim Alanı
Din ve Vicdan Özgürlüğü Alanı
Ekonomik Alan
Siyasal Hak ve Özgürlükler Alanı
Diğer Hıristiyan Azınlıklar
Hıristiyan Olmayan Azınlıklar
Romanlar
Aleviler
Kürtler

Sonuç
Kaynakça
Dizin

Azınlıklara bakış bakımından Kuzey Kıbrıs’la Türkiye arasında fazla bir fark yok. Millet sistemi geleneği, Kıbrıs’ta da etkisini gösteriyor ve bu sebeple, fiilen de olsa yalnızca gayrimüslimler azınlık olarak sayılıyor (...) Mevzuata göre vatandaşlık hakkına sahip olmalarına rağmen, uygulamada Rumlar ve Marunîler eşit vatandaş sayılmıyorlar. Bundan dolayı, kuzeyde yapılan cumhurbaşkanlığı, parlamento ve belediye başkanlığı seçimlerine aday veya seçmen olarak katılamıyorlar.
Ali Dayıoğlu, 5 Ocak 2015, Agos

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/10146/kuzey-kibrista-hiristiyanlar-yari-vatandas

Kimliklerinden dolayı bu ülkede Romanlar bir kenara atılıyorsa, bundan ve karşılaştıkları ekonomik sorunlardan ötürü zamanında İngiltere’ye gitmeye çaba sarf ediyorlarsa, ama 1997’de olduğu gibi KTHY ve İstanbul Havayolları tarafından uçaklara alınmıyorlarsa, bunun üzerine Rum tarafına kaçıyorlarsa, işsizlik ve fakirlikle boğuşuyor ve kendi kimliklerini yaşayamıyorlarsa bu insanları azınlık saymak gerekir.
Ali Dayıoğlu, 9 Kasım 2014, Kıbrıs Postası

http://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n146745-Ali-Dayioglu-Kibrisin-otekilerini-anlatti

_

Ali Dayıoğlu

1970’te Kıbrıs’ın Limasol kentinde doğdu. Türk Maarif Koleji’nden sonra 1992’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda 1996’da yüksek lisans, 2002’de de doktora programını tamamladı. Şu anda Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türk dış politikası, milliyetçilik, insan ve azınlık hakları konularında dersler vermektedir. Yine bu konularla ilgili olarak basılmış bir raporu, çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde yayınlanmış kitap bölümleri ve makaleleri ile Toplama Kampından Meclis’e: Bulgaristan’da Türk ve Müslüman Azınlığı (İletişim Yayınları, İstanbul, 2005) isimli kitabı vardır.