Yakın tarihimizde ‘Limancı Hamdi’ veya ‘İktisatçi Hamdi’ diye de bilinen Ahmet Hamdi Başar, İkinci Meşrutiyet döneminden 27 Mayıs askeri darbesine uzanan süreçte Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmiş ve hatta yaşanan bazı olayların içinde bizzat yer almış bir fikir ve eylem adamıdır. Ülkemizde ‘milli burjuvazi yaratma’ çabalarının en önemli aktörlerinden olan Ahmet Hamdi; gençlik yıllarında gazetelerde ve özellikle Ticaret-i Umumiye Mecmuası, Türkiye İktisat Mecmuası, Kooperatif ve Barış Dünyası gibi dergilerde yazılar yazdı._x000D_
Murat Koraltürk’ün, Ahmet Hamdi Başar’ın 1962-1971 yılları arasında neredeyse tek başına çıkarmış olduğu Barış Dünyası dergisinde tefrika ettiği hatıralarını derleyerek yayına hazırladığı bu kitapta, İkinci Meşrutiyet’ten 27 Mayıs 1960 sonrasına kadar uzanan süreçte ‘yalnız bir fikir adamı’nın tüm iniş çıkışlarıyla yaşamı ve düşünsel mücadelesi yer almaktadır.

_

Murat Koraltürk

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi