Batılılar, dinleri ve yaşama biçimleri bakımından kendilerinin antitezi olarak gördükleri, buna karşılık siyasi ve ticari ilişkilerini sürdürmek istedikleri Türklere karşı her zaman büyük bir merak içinde olmuşlar ve Türkler hakkında elde edebildikleri her türlü bilgiyi yazılı hale getirerek bunların Avrupa ülkeleri içinde elden ele dolaşmasını sağlamışlardır. Mustafa Soykut bu eserinde İstanbul’un fethedildiği 1453’ten başlayıp 1683’te başarısızlıkla sonuçlanan İkinci Viyana Kuşatması’na kadar geçen süreçte, İstanbul’da bulunmuş Venedik elçilik görevlileri veya Osmanlı topraklarına gelmiş Venedikli seyyahlar ve din adamları tarafından yazılmış, bugüne kadar bizim tarihçilerimiz tarafından bazısı çok az tartışılmış, bazısından ise hiç söz edilmemiş belgelerden örnekler vererek, Avrupalının gözündeki Türk imajının nasıl oluştuğunu anlatıyor.

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Hıristiyanlık, Bizans ve Osmanlı Tarih Yazımında İtalyan Belgeleri

İKİNCİ BÖLÜM ‘Avrupalı’nın Antitezi Rolünde ‘Türk’
“Öteki”nin Temsilcisi Olarak Türkler
İlk Türkolog Angiolello

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortaçağ’dan 18. Yüzyıla İtalya ve İslâm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Papalık ve Avrupa Birliği Rüyası
15. Yüzyılda Haçlı İdeolojisi
Percichi Tarafından Yazılmış, Osmanlıların Friuli Akınını Belgeleyen Nesir
Birinci Viyana Kuşatması’ndan İnebahtı’ya

BEŞİNCİ BÖLÜM İkinci Viyana Kuflatmas›’na Kadar
17. Yüzyıl Haçlı İdeolojisi
Marchesi’nin Mektubu Hakkında
Congregazione di Propaganda Fide (İmanı Yayma Cemaati)
Angelo Petricca da Sonnino
Petricca’non Risalesi Hakkında
“Türk Sorunu” ve Avrupa’nın Birliği

ALTINCI BÖLÜM Rönesans’tan Aydınlanma’ya İtalyan Yazınında Türkler

YEDİNCİ BÖLÜM Aydınlanma Çağından Günümüze
İtalyan Türkolojisi
Çağdaş İtalyan Türkologları
Kaynakça
Dizin

_

Mustafa Soykut

1971 Ankara doğumlu olan Mustafa Soykut, İtalyan Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bursla orta öğrenimini Trieste’de Collegio del Mondo dell’Adriatico’da tamamlamış, ardından gene aynı bursla Bologna Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okumuş ve yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileralanında tamamlamıştır. Deutscher Akademischer Austauschdients bursuyla Hamburg Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nde tarih doktorası yapmıştır. 2003 yılında Avrupa tarihinde Türk imgesi ve Hindistan alt kıtasında kültür ve dinler tarihine dair yaptığı çalışmalarla tarih alanında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Seçkin Genç Bilimci Ödülü’ne layık görülmüştür. 2005 yılında ‘Yeniçağ Tarihi’ doçenti ünvanını alan Soykut, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. 1997 yılındanbei Vatikan ve Venedik arşiv ve kütüphanelerinde ayrıca Nepal ve Hindistan’da kültür ve tarih alanında ODTU, TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi şemsiyesi altında bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir.