Bu kitap, Nergis Canefe’nin egemenlik, milliyetçilik, ulus-devlet ve kimlik inşası, vatandaşlık, “azınlık sorunu” gibi bugün sıklıkla tartışılan ve aslında gündelik hayatta olduğu kadar normatif siyaset felsefesinde de merkezi bir konuma sahip olan konular üzerine yazdığı makalelerinin derlendiği, egemen ulus-devlet idealinin, ateşli milliyetçiliğin tarihsel kökenlerinin ve bugüne dek gelen tarih yazımının eleştirel bir incelemeye tabi tutulduğu bir eser niteliğini taşıyor.  Canefe bu kitapta, milliyetçilikle ilgili çeşitli kuramsal soruların yanı sıra Türk milliyetçiliğinin doğasında Kıbrıslılığın aldığı farklı biçimlere; zorunlu göçlerin, işgallerin, hukuksal düzenlemelerin şekillendirdiği kimlik algılarından azınlıkların durumuna kadar geniş bir yelpazedeki pratik meselelere ilişkin sorulara da yanıt arıyor.

Kanada’nın York Üniversitesi’nden, siyaset bilimci Doç. Dr. Nergis Canefe, vatandaşlık ve milliyetçilik, aidiyet kavramı, zorunlu göçler, hafıza ve göçmenlik durumu üzerine çalışıyor. Kendisi de 29 yıldır yurtdışında yaşayan Canefe ile beyin göçü ve göçmenlik hali üzerine konuştuk. “Türkiye’yle ilgili hayallerinizden ve umutlarınızdan vazgeçmeyin” dedi.
Banu Tuna, 7 Ocak 2017, Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/gelecegi-hayal-etme-cesaretinden-vazgecmeyin-40329366

_

Nergis Canefe

1967’de Ankara’da doğdu. Ailesi köken olarak Selanik, Kamobat, Trabzon ve Elaziz’e dayanmaktadır. Lisans öğrenimini 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde bitirdikten sonra aynı üniversitede Osmanlı Tarihi konusunda yüksek lisans derslerini tamamladı. 1991 yılında ABD’de Binghamton Üniversitesi ‘nden Tarihsel Sosyoloji dalında Immanu¬el Wallerstein ve Giovanni Arrighi’nin öğrencisi olarak yüksek lisans derecesi, 1998 yı¬lında Kanada’da York Üniversitesi’nden Howard Adelman ve Joseph Carens’in öğrencisi olarak Siyasi ve Toplumsal Düşünce Kuramları dalında Doktora derecesi aldı. 1998—2002 yılları arasında Londra Üniversitesi Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü’nde ve London School of Economics Avrupa Çalışmaları Enstitüsü’nde kadrolu araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı ve Anthony Smith’ in kurduğu Milliyetçilik ve Etnisiteler Grubu’nun asil üyeliğine kabul edildi. 2002-2003 akademik yılında İstanbul Bilgi Üni¬versitesi Sosyoloji ve Kültürel İncelemeler bölümlerinde yardımcı doçent kadrosunda ders verdi ve yüksek lisans tezleri yönetti. 2003 yılından beri Kanada’da York Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2005 yılında Türkiye ve Kanada’da eşzamanlı olarak siyaset felsefesi ve siyası düşünce tarihi alanlarında do¬çent oldu. Aynı yıl içinde Kanada’da Osgoode Hail Hukuk Fakültesi’nde İnsanlığa Kar¬şı İşlenen Suçların Yargılanması ve İnsan Hakları Kuramları konusunda ikinci doktora¬sına başladı. Çalışma alanları karşılaştırmalı vatandaşlık ve milliyetçilik teoremleri, ai¬diyet kavramı, zorunlu göçler, hafıza ve göçmenlik durumu, azınlık haklarının hukuk¬sal ve normatif temelleri ve insanlığa karşı işlenen suçların uluslararası hukuktaki statüsü konularını kapsamaktadır. 1994’ten bu yana Türkçe ve İngilizcede çok sayıda maka¬le ve derlemeleri yayınlanmıştır. Kitapları arasmda Mehmet Uğur’la ortak Turkey and the European Integration (Routledge, 2005), ve William Satran’la ortak Comparative Perspectives on Jewish Diasporas (Berg, yakında basılacak) bulunmaktadır Fransızca ve Eski İbranice bilen Canefe, evli ve iki çocuk annesidir.