Can Büyükbay bu çalışmasında, Türkiye-Almanya ilikilerini ve Almanya’nın hem genel hem de Türkiye’ye yönelik dış politikasını inceleyerek işbirliği olasılıklarını tartışmaya açmaktadır. Aynı zamanda Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) içerisindeki liderliğini de incelerken, iç politika dinamiklerini ele alarak analizi çok boyutlu hale getirmekte; Türkiye, AB ve Almanya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin değişen dinamiklerini analiz etmekte ve güncel durumu değerlendirmektedir.

Kısaltmalar
Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Almanya ve Türkiye: İlişkilerin Farklı Boyutları
Almanya-Türkiye İlişkilerinin Genel Hatları
Türkiye’nin Yeni Diaspora Politikası
2013 Almanya Federal Seçimleri ve İlişkilere Etkisi
Jan Böhmermann Olayı
Ermeni Tasarısı ve Gerilen İlişkiler
İlişkilerde AB Boyutu: Baskın Anlatılar ve Dönemsel Değişimleri
Jeostrateji, Kimlik, Siyasi ve Ekonomi Anlatıları
Jeostratejik ve Ekonomik Anlatıların Başlangıcı
Siyasi Anlatının Gelişmesi ve Almanya’nın Perspektifi
AB’nin Doğu Avrupa’ya Yönelimi ve Türkiye’nin Başvurusunun Reddi
Kimlik Anlatısının Olumlu Dönüşümü ve Siyasi Anlatının Ön Plana Çıkışı
Krizlerle Birlikte Ekonomik ve Jeostratejik Anlatıların Yükselişi
Avro Krizi ve Ekonomik Anlatının Yükselişi
Mülteci Krizinin Etkileri ve Jeostratejik Anlatının Yükselişi

İKİNCİ BÖLÜM Almanya’nın AB İçerisinde Liderlik Rolü ve Dış Politika Yönelimleri
Almanya Dış Politikasının Temel Eğilimleri
Almanya Dış Politikasında Aktörler
Uluslararası Krizler ve Almanya’nın Dış Politikasına Yönelik Tartışmalar
Almanya’nın AB’deki Liderlik Türleri
Almanya’nın Liderliğine Yönelik Eleştiriler
Uluslararası Krizler ve Almanya: Örnek Vakalar
Almanya ve Libya Krizi
Rusya’yla İlişkiler: Doğu Politikasında Süreklilik mi Değişim mi?
Almanya ve Ukrayna-Rusya Krizi
Aktörler ve Doğu Politikasında Denge Bulma Çabaları
AB Kurumları ve Almanya: Dış Politikada İşbirliği
Almanya ve AB’nin Güvenlik ve Savunma Politikası’nda Yeni Gelişmeler
Almanya ve OGSP’nin Zayıflaması
Almanya ve Avrupa Komşuluk Politikası
Almanya ve ABD: Avrupa’nın Güvenliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Almanya, AB ve Türkiye: Güncel Tartışmalar
Suriye İç Savaşı, Mülteci Krizi ve Göç
Mülteci Krizi Sonrası Stratejik Yakınlaşma
Anlaşmaya Teorik Bir Bakış
Mülteci Krizi Çerçevesinde Tartışmalar
Brexit ve İlişkilere Olası Etkisi

SONUÇ YERİNE İlişkilerin Geleceği

Kaynakça
Dizin

_

Can Büyükbay

İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Büyükbay, yüksek lisansını Bern Üniversitesi, doktorasını Zürih Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladı. Zürih Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinde dersler verdi. Köln Üniversitesi Jean Monnet Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Toplumcu Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) yönetim kurulu üyesidir. Sosyal Demokrat Dergi yayın kurulundadır. ReflectionsTurkey adlı derginin editörüdür. 2015 yılında Peter Lang’den Euroscepticism in Turkey: Power and Beyond isimli kitabı yayımlandı. Halen Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim görevlisidir ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde, siyaset teorisi, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler teorileri dersleri vermektedir.