İkinci Dünya Savaşı sonrası göç hareketleri içinde Batı Almanya’ya Türk göçünün tarihini toplumsal cinsiyet perspektifinden inceleyen çalışma, Türk kadınlarını zayıf, uysal ve çok geri kalmış bir ülkenin simgesi olarak gören yaygın ideolojik algıyı tersyüz edişiyle dikkat çekiyor: “Alman fabrikalarında ‘elektrik bobini sarmak’ için ülkesinden ayrılan kadın işçiler, büyük şehirlerden gelen ve iyi bir eğitim düzeyine sahip kişilerdi.” Göçmen Türk kadınlarıyla gerçekleştirilen biyografik görüşmelerle, Almanya’da göçün idaresinden soğrudan sorumlu devlet kurum ve kuruluşlarının kaynaklarının incelenmesiyle ve bu alandaki Türkçe ve Almanca yayınların çarpraz karşılaştırılmasıyla zenginleşen eser, kadınların göç olgusuna katkısı ve katılımı konusunda nadir tarihsel ve sosyolojik araştırmalardan biri olmasının yanısıra, Batı Almanya’ya Türk göçünü toplumlar, göçmenler ve toplumlar arasındaki ilişkiler bağlamında değerlendirmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Giriş

Kaynaklar ve Metot

BİRİNCİ BÖLÜM Göç Perspektifi: Türk Göçü, Avrupa ve Modernlik
Sınır Ötesi Hayaller
Bir Elit Göçü mü? Türk Göçmen İşçilerin Toplumsal ve Yöresel Özellikleri
Yörüngeler: Türk Göçünde Toplumsal Cinsiyetler ve Kuşaklar
İlk Gidişlerin Altında Yatan Nedenler Sadece Para İçin Değil... Avrupa’nın Cazibesi
Beklentilerle Gerçeklik Arasında: İlk Gelişler ve Alman Toplumunun Yarattığı Etki
Türkiye Basınında Göçün İlk Evresi
“Ülkenin Namusu”: Türkiye Basınında Kadın Göçü

İKİNCİ BÖLÜM İş Piyasası ve Kadın Göçü (1961-1973)
Avrupa’ya Doğru İlk Adım: İrtibat Büroları
“Kim Gidebilir?” Eleme Prosedürleri
Alman Sanayii Kadın İşçi Arıyor: Kadın İşgücü Arz ve Elemeleri
Kadınların İstihdamı
Evli Kadınlar ve Çiftler
Diğer İstihdam Kanalları
Kadın Göçü ve Annelik
Zorunlu Dönüş Durumları: Gebelik ve Özlem
Kadınların Aileleriyle Birleşmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gidişler: Eleme Prosedürleri ve Bireysel Stratejiler
Tophane: Doktor Muayenesi ve Uygunluk Kontrolleri
Yolculuk, Avrupa Ekspresi
Kadın Göçü Patlaması: 1966-1967
Batı Berlin’de Oturmak: Umumi Lojman (Heim) Tecrübesi
“Haym”dan Ev Arayışına Doğru
Boş Zamanlar ve Tüketimler
Gastarbeiterredaktion: Göç, Kültür ve Kitlesel İletişim

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gastarbeiter’dan Azınlık Olmaya Doğru: Göç, Sosyal Politikalar ve İşe Alımların Durdurulması (1969-1973)
Dönüş Olasılığı
“Wir sind kein Einwanderungsland”: Alman Hükümeti ve Göç Politikaları
Almanya’daki Göçmenlere Yönelik Türk Sosyal Politikaları, Verilen Sözler ve İşçi Dövizleri Arasında
Yabancı İşçilere Alman Yardımları
Sosyal Yardım, Göç ve Toplumsal Cinsiyet
Türk-Danış’taki Türk Sosyal Danışmanlarının Profili
Anwerbestopp: İşe Alımların Durdurulması ve Sonuçları

BEŞİNCİ BÖLÜM Süreklilik ve Kırılmalar: İşe Alımların Durdurulmasından Entegrasyona Doğru
Anwerbestopp, “Göç Politikasının Bumerangı”
Türkiye’de Anwerbestopp’a Yöneltilen Tepkiler
Kofferkinder: Çocuklar Geliyor. Göç ve Kuşaklararası İlişkiler
Okulda Öğretim ve Genç Türkler
Siyasî Bir Oluşum Olarak HDB
Kültürel Üretim ve Göç

ALTINCI BÖLÜM Kuşaklar, Toplumsal Cinsiyet, Göç
Aile ve Göç
Kadın Dernekleri
TIO’nun Deneyimi: Türkiyeli Kadınların Derneği
Sosyal Danışmanların Gözüyle Türk Kadın İşçiler
Kuşak ve Kültür Çatışması ve Zorunlu Evlilikler
Dönüş İçin Bir Yasa

Arşiv Kaynakları

Kaynakça

Dizin

Tablo Listesi

Lea Nocera’nın bu kitabı sadece Avrupa’da değil, dünyanın diğer anakaralarında da iletişim devrimi ve teknolojik gelişmeyle birlikte bitmeyecek olan göç süreci için çok zengin bir kaynaktır ve uyandırıcı yeni fikirler içermektedir. Kitap, bu yanıyla göçle ilgili çalışmalar yapmaya niyetlenen herkes için vazgeçilmez bir bilgi hazinesidir.
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

Hürriyet Kitap Sanat yazarları Doğan Hızlan, Selim İleri, A. Ömer Türkeş, Ömer Erdem, Yücel Kayıran, Haydar Ergülen, İhsan Yılmaz, Metin Celâl ve Erkan Aktuğ, 2018’in en iyi 50 kitabını seçti. Manikürlü Eller Almanya'da Elektrik Bobini Saracak da aralarında.

http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/2018in-en-iyi-50-kitabi-41064588

_

Lea Nocera

Lea Nocera (1977- ) Napoli, L’Orientale Üniversitesi’nde ögretim üyesi. 2007 yılından beri Türk dili ve edebiyatı dersleri vermektedir. Napoli L’Orientale Üniversitesinde Ortadoğu odaklı Siyasal Bilgiler Yüksek Lisansını elde ettikten sonra aynı üniversitede Kadınlar ve Toplumsal Kimlik Tarihi doktorasını tamamladı. Bilgi Üniversitesinde 2002-2003’te Kültürel İncelemeler alanında Master da yapmıştır. Araştırma alanları arasında Türkiye ile ilgili kadın ve sivil toplum hareketleri, şehir çalışmaları, Türkiye’nin çağdaş toplumsal ve kültürel tarihi yer alıyor. İtalyanca ve İngilizce çok sayıda kitap, kitap bölümü ve dergi makalesi kaleme aldı. Ayrıca İtalya’da Türkiye ile ilgili güncel ve kültürel konularda, basın ve radyo olmak üzere, çeşitli yayın organlarına yazıları ve yorumlarıyla katkıda bulunmaktadır. Nocera Resetdoc.org’un yayın ve bilimsel koordinatörlüğünü sürdürmenin yanısıra İtalyan devlet radyosunun üçüncü kanalına da katkıda bulunmaktadır. 2017’de Kaleydoskop – Turchia, cultura e società adlı sanal dergiyi tasarlayıp kurdu.