İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Ingmar Karlsson bu kitabında, giderek sık kullanılmaya başlayan “Bölgeler Avrupası” kavramını tarihsel ve güncel yönleriyle ele alarak, kavramın bugünkü kullanım alanlarını özellikle Avrupa Birliği’nin bugünü ve geleceğiyle ilişkili olarak tartışıyor. Bölge kavramının Avrupa’da 15. yüzyıldan bu yana aldığı biçimleri idari bölgelerden, sosyal ve fonksiyonel bölgelere, makro ve yöresel bölgelerden, cephe bölgelerine ve belki de en önemlisi ulusötesi bölgelere kadar inceleyen Karlsson, Avrupa Birliği üye devletlerinin bölgeselliğe bakışının, bölgesel siyasal partilerin, bölgesel baskı örgütlerinin bir değerlendirmesini sunarak bu kavramın günümüzde Avrupa’da nasıl bir yeri olduğunu gösteriyor. Yazar son olarak yerel ve bölgesel kimliklerin Avrupalılık kimliğiyle olan ilişkisine değiniyor ve bölge ve ulus kimliklerinin Avrupalılık kimliğiyle zorunlu olarak çelişemeyebileceğini   dile getiriyor       ._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Dr. Orhan Kurmuş’un sunuş yazısı ise Ingmar Karlsson’un Bölgeler Avrupası incelemesini ekonomik ve kültürel açıdan Türkiye’ye uyarlayarak hem ülkemizdeki okuyucuların bu incelemeyi daha pratik yanlarıyla anlamasına yardımcı oluyor hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi bağlamında gelecekte bölgesellik üzerinden Türkiye’de meydana gelebilecek gelişmeleri değerlendiriyor.

_