Türkiye’de gençlik örgütlenmeleri içinde, kurulduğu 1916’dan kapatıldığı 1980’e kadar muhafazakâr düşünceyi temel alan ve faaliyet gösterdiği dönemlerde bu düşüncenin, milliyetçi, ırkçı ve pan-Türkist tezahürlerinden, mukaddesatçı biçimlerine kadar uzanan geniş bir çerçeveyi; kimi zaman resmi ideolojiyi de içeren bir faaliyet alanı olarak seçmiş Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) üzerine yapılmış bu çalışma ilginç değerlendirmeler sunuyor. M. Çağatay Okutan bu eserinde, örgüt olarak kuruluşundan beri temel aldığı muhafazakarlığına kattığı “mukaddesatçı derinlikle” resmi ideolojiden uzaklaştığı son dönemleri hariç, her zaman “rejimin bekçisi” olma görevini üstlenmiş MTTB’nin ideolojik duruşunu, değişimini, siyasal uzantılarını ve bağlantılarını sağlam bir yöntemle ele almaktadır. Yazarın altını çizerek belirttiği gibi muhafazakarlığı her dönemde koruyan ve özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu düşünceyi Kemalizmle birleştirerek, savunduğu düşünceler ve düzenlemiş olduğu eylemlerle anti-komünist çizgisini 70’li yılların sonuna kadar taşımış bir öğrenci kuruluşu olan Milli Türk Talebe Birliği’nin ideolojik serüveni bir anlamda, Türkiye’deki muhafazakar düşüncenin dünden bugüne uğradığı değişimleri de anlatır.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Teorik Dayanak: Muhafazakârlık

İKİNCİ BÖLÜM 1916-1936 Döneminde MTTB
MTTB’nin Kuruluflu ve Rejimi Sahiplenişi
“Bütün Türkler Bir Ordu, Katılmayan Kaçaktır”
Dışarıdakiler
Unutulan Tarihler
“Ya Ya Ya fia fia fia, Yerli Malı Çok Yaşa!”
Boyun Eğecek Olanlar: Azınlıklar ve Yabancılar
“Pardon’a Bonjur’a Uğurola”
“Köy, Türk Gençliğini Bekliyor!”
Komünizm Düşmanlığı
İlk Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1946-1960 Döneminde MTTB
MTTB Faaliyette
Belli Belirsiz Bir Milliyetçilik
İrtica Karşıtlığı Çerçevesinde Atatürkçülük
Komünizm Düflmanlığı Büyüyor
Konjonktüre Uygun Bir Duyarlılık
İkinci Değerlendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1960-1967 Döneminde MTTB
Bir İlk: MTTB’de İktidar Mücadelesi
Atatürkçülük’ten...?
“Müslüman Türk Milleti”
Komünizm Düşmanlığı Büyüdü
Hükümete Muhtıra
Üçüncü Değerlendirme

BEŞİNCİ BÖLÜM 1967-1980 Döneminde MTTB
“Değişen Yakıt...”
MTTB Asli Görevinde
Milli İnançlara Uygun Bir İktisadi Yaşam ve İslâm Birliği
Resmî Tarih Yalandır
“Komünizme Cihad Açıktır”
“Bozkurt”tan “Kitap”a
Dördüncü Değerlendirme
Son Değerlendirme
MTTB İçinde Yer Almış Kişiler
MTTB İçinde Yer Almış Olmakla Birlikte, Meslekleri Hakkında Bilgi Edinilemeyen Kişiler
Millî Türk Talebe Birliği Ana Tüzüğü (İstanbul-1963)
Kaynakça
Dizin

_

M. Çağatay Okutan

1970 yılında Ardeşen’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ardeşen’de tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda doktora yaptı. Mayıs 2000’de “Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları (1923-1946)” adlı tezle doktor oldu. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.