Abdülkadir Kemali (Öğütçü) Bey’i çoğumuz yalnızca tanınmış romancı Orhan Kemal’in babası olarak tanırız. Oysa Türkiye’nin siyasî tarihinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Merâl Demirel’in kitapta vurguladığı üzere, Abdülkadir Kemali Bey her şeyden önce bir muhaliftir. Hayatı boyunca, iktidarın olduğu kadar ana muhalefetin de dışında kalmış, sürekli olarak üçüncü bir taraf oluşturmuştur. Kendisini milletvekilliği, bakanlık ve İstiklâl Mahkemesi reisliğinden bu mahkemenin sanıklığına, hapse ve sürgüne kadar götüren çalkantılı siyasî faaliyetleri boyunca, değişik dönemlerde çıkardığı gazetelerde ve yaptığı yayınlarda ülkenin siyasî, toplumsal, iktisadî, hukukî ve kültürel sorunları üzerine fikirlerini açıklamış olan Abdülkadir Kemali Bey’in şimdiye kadar karanlıkta kalan düşünceleri, bu çalışma ile ilk kez gün ışığına çıkarılmış oluyor. Kitap yakın tarihimizde gerçek bir muhalif olmanın sorunları ve bedelleri üzerine düşünme fırsatı da sağlıyor.

Doktora tezi olarak hazırladığı çalışmayı, kitap olarak yayımlaması için Dr. Meral Demirel’e dostça baskı yaptım. Çünkü bizim ailede saklı duran Abdülkadir Kemali Bey’in “Hatıra Defteri”ni okutmuş, beş yıllık bir çalışma sonunda onu kitaplaştırmıştım. Dr. Demirel’in kitabı bir taraftan bu anı kitabının devamı niteliğindeydi.
Işık Öğütçü, Haziran 2010

http://www.orhankemal.org/links1/720.html

Orhan Kemal’in babası Abdülkadir Kemali Bey ömrünce kurtlarla dövüşmüş bir muhalif.
Ümit Bayazoğlu, 16 Nisan 2006, Akşam Gazetesi

http://www.orhankemal.org/links/241.htm

_