“İki değerli meslektaşım, Burç Aka ve Tolga Bilener, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin Dış Politikası”na ilişkin, kendilerinden de genç ve “ikinci yüzyıl”ın sosyal bilimcileri olacak bir akademisyen grubunun çalışmalarından bu güzel derlemeyi üretmişler. Çalışmada, bir yandan Türkiye’nin dış politikasının diplomatik ve ekonomik araçlarına ilişkin bazı “yumuşak güç” örnekleri olarak niteleyebileceğimiz bir dizi inceleme yer almaktadır. Diğer yandan yeni denilebilecek bazı “tema” ya da “bölge” analizleri söz konusudur. Kitap özellikle, yeni yüzyılda dış politika analizi açısından alışılagelmişten farklı olana, yenilikçi bakış açılarına ve yeni konu başlıklarına yakınlık hisseden genç ya da “ruhu genç” olan tüm okuyucular açısından ilgiye değer bir çalışma görünümündedir. Hazırlayan ve derleyenlerin ellerine, gözlerine sağlık…”Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu

 

“Cumhuriyetin yüzüncü yılı vesilesiyle üniversiteler, düşünce kuruluşları toplantılar düzenledi ve tabii ki kitaplar yayımlandı. Ancak birkaç istisna dışında yapılan yayınların, düzenlenen toplantıların çoğu kuruluş yıllarına odaklandı, o dönemi günün anlayışıyla yeniden yorumladı. Elinizdeki kitap bu istisnalardan biri! Zevkle okunan, okuyana yeni bilgiler aktaran ama aynı zamanda eleştiren, sadece akademik dünyaya değil, dış politikaya şu veya bu şekilde ilgisi olan herkese hitap eden bir kitap. Ben güncele ağırlık veren bu disiplinlerarası ortak çalışmayı neredeyse bir solukta okudum. Okuduklarımın da altını hem öğrencilerimle paylaşmak hem de yazılarımda kullanmak için bol bol çizdim. Sizlerin de aynı heyecanla okuyacağınızı, Türkiye’nin dış politika araç, yöntem ve yönelimlerinin 100 yıllık serüvenini zevkle ve sanırım gururla izleyeceğinizi düşünüyorum.”Prof. Dr. Mensur Akgün

 

“Cumhuriyetin dış politikasının ilk yüz yıllık analizine bakıldığında, güvenlik temasının ağır bastığı söylenebilir. Buna koşut olarak şu ana kadar yapılan akademik çalışmalarda da bu tema öne çıkmaktadır. Oysa uluslararası ilişkilerde artık daha yeni konuların ağırlık kazandığı görülüyor. Geleneksel konu başlıklarının yanı sıra İnsani Diplomasi, Sağlık Diplomasisi, Ekonomik Diplomasi, Bölgesel ve Küresel Ticaret, İklim Politikası, Medeniyetler İttifakı, Diaspora ve Sivil Toplum dahil Kamu Diplomasisi ile Dijital Diplomasi gibi kavramlar dış politika çalışmalarının ayrılmaz bir parçası oldu. Bu hususların tamamını kapsayan bu çalışma Türk Dış Politikasının yazımında bir ilk olmaktadır! Adeta bir referans kitabı niteliği taşıyan bu eser, akademik çevreler ile politika oluşturucuları/uygulayıcıları için yol gösterici/öğretici özelliğiyle kendinden önceki çalışmaları tamamlayarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır.”Büyükelçi Rafet Akgünay

Derleyenler ve Yazarlar
Önsöz
Giriş

BİRİNCİ KISIM Türk Dış Politikasının Diplomatik Araçları
1 Türk Dışişleri Teşkilatının Tarihsel Evrimi ve Nitelikleri
Tolga Bilener

2 Çerçeve Analizi Işığında Türkiye’nin Diaspora Politikası: Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Üzerine Bir İnceleme
Yusuf Gökhan Atak

3 Türk Dış Politikasında Dijital Diplomasi Uygulamaları: Fırsatlar, Riskler ve Yetkinlik Düzeyi
Furkan Sarper Köseoğlu

4 Kültür ve Değerlerin Sivil Toplum Örgütleri Aracılığıyla İletilmesi: Türk Kamu Diplomasisinden Örnekler
Gaye Aslı Sancar Demren

5 Türkiye’nin İnsani Diplomasi ve Sağlık Diplomasisi Uygulamaları: Afrika Örneği
Yaşar Şekerci

 

İKİNCİ KISIM Türk Dış Politikasının Ekonomik Araçları
6 Türk Dış Politikası ve Dış Yardım
H. Burç Aka

7 Türkiye’de İşletme Gruplarının Gelişimi ve Uluslararasılaşması
Belgin Bahar

8 Türk Dış Politikasındaki Dönüşümün Sermaye Akımları ve Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi
Z. Yeşim Gürbüz

 

ÜÇÜNCÜ KISIM Türk Dış Politikasında Yeni Temalar, Yeni Bölgeler
9 Nordik Dış Politika Analizi Üzerinden Türkiye’nin Bölgedeki Devletlerle İlişkilerini Anlamlandırma
Yeliz Kulalı Martin

10 Türkiye’nin İklim Politikası ve Diplomasi
Sezin İba Gürsoy

11 Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ve Türkiye
Sinem Yargıç

 

Dizin

_