“İnsan onuruna en çok yakışan yönetim tarzı, demokrasidir.”

Prof. Dr. Memduh Yaşa

(Hocanın 1963-64 ders yılında verdiği Devlet Borçları’nın ilk dersinden aktaran, Nihay Falay)

 

Bu kitapla, aramızdan ayrılışının sekizinci yılında; bir bilim insanı olarak Türkiye’nin akademik hayatına önemli katkılar sunmuş, demokrat ve hoşgörülü kişiliğiyle siyaset, iş ve basın dünyasının da saygın bir hocası olarak ünlenmiş Prof. Dr. Memduh Yaşa’ya gecikmiş bir vefa borcunu ödüyoruz.

Akademik yaşamı boyunca, üniversitenin bilimsel ve idari özerkliğini sonuna kadar savunmuş, bu özerkliği yoketmeye yönelik düzenlemeler yürürlüğe girer girmez de üniversiteden ayrılmış olan Memduh Hoca, farklı görüş ve düşüncelerin tartışılmasını, doğruya ulaşmanın tek yolu olduğunu savundu.

Değişik siyasal görüşleri olan genç asistanlarla çalışırken, bir hoca olarak onların akademik ilgilerini, siyasi ilgileriyle yorumlayarak, başarılı sentezler üretmelerini sağladı. Genç meslektaşlarının donanımlarına, kendi tecrübesiyle katkılar sağladı ve akademik başarılarını sonuna kadar destekledi.

Bu kitapta, başta bugün herbiri akademik dünyamızın değerli hocaları olmuş öğrencileri, dost ve yakınları “Memduh Hocaları” için yazdı. Onun kişiliğini, bilimsel anlayışını, demokrat ve liberal özelliklerini dile getirdi. Büyün bir kısmı Hoca’yı hiç tanımamış genç bilim insanları da makaleleriyle katkıda bulundu.

Yazarlar
Memduh Hoca İçin

 

“Türkiye ihtisasa ve ilme değer verilmemesinden ne kadar zarar görmüşse bir takım mutaassıp insanların ‘ihtisas’ ve ‘ilimlik’ kisvesi altında... yanlış reçetelerinden de çok çekmiştir.”

Hocam Memduh Yaşa
Nihat Falay

Bilim İnsanı, Kürsü Başkanı ve Siyasetçi Yönleriyle Prof. Dr. Memduh Yaşa
Burhan Şenatalar

Bir Hoca, Bir Mürşit, Bir Ağabey
İzzeddin Önder

Memduh Hocamızı Tanımlayan İki Nitelik: Hoşgörü ve Açıkgörüşlülük
İlter Turan

Prof. Dr. Memduh Yaşa Hocam
E. Figen Altuğ

Memduh Hoca’ya Soramadıklarım
Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu

Prof. Dr. Memduh Yaşa Hocamla Kısa ve Öz Anılarım
Aykut Herekman

Prof. Dr. Memduh Hoca
Arif Nemli

Değerli Hocam Prof. Dr. Memduh Yaşa
Türkan Öncel

Memduh Yaşa Ağabeyim İçin: Saygı ve Özlemle
Hilmi Yavuz

Memduh Hoca için
Can Aksın

Sevgili Amcam Prof. Memduh Yaşa
Botan Berker

Bir Baba Dostu Memduh Yaşa
Fahri Aral

Memduh Yaşa Bibliyografyası
Hazırlayan: Nihat Falay

Bir Bilimadamına Saygı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sempozyumu

 

“Türkiye’de çözüm isteyen meseleler karmaşık bir yapıya sahiptir. Değişik görüş ve inanç sahiplerinin bunları tartışması, karmaşık yapının daha iyi görülmesini sağlar.”

Maliye’den Mali Yönetim’e Dönüşüm
İbrahim Attila Acar - Elif Ayşe Şahin İpek

Covid-19 Pandemisi ve Genişletici Maliye Politikası Uygulaması
Asuman Altay - B. Müge Vural

Kamu Sağlık Hizmetlerinde Aşılama Maliyetleri
Recep Eriçok

Mahalli İdare Harcamaları ve Sosyo-Ekonomik Gelişme İlişkisi: Türkiye Örneği
Selçuk İpek - Mehmet Öksüz

Türkiye’de Kamu Borç Yönetimi ve Yurt İçi Orijinal Günah Verileri Üzerine Bir Değerlendirme
Gül Kayalıdere

Türkiye’de Ücret Politikası Üzerine Yorumlar
Esfender Korkmaz

Türkiye’de Belediyelerin Gerçekleştirdiği Yeniden Dağıtım Hangi Sosyal Sınıf Lehine Gerçekleşmektedir? Belediyelerin Tümü ve İki Şehrin Hikâyesi (2010-2020)
Birsen Nacar

Eğitim Hizmetlerindeki Dijital Dönüşümün Eğitim Eşitliğine Yansımaları: Covid 19 Pandemi Deneyimi
Hüseyin Burak Özgül - Ezgim Yavuz - Nazan Susam

Türkiye’de 2006-2020 Döneminde Kamu Borçlanması ve Enflasyon İlişkisinin Ampirik Analizi
Nail Sağdıç - Fazlı Yıldız

Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Devlet Maliyesinde Reform Girişleri
Zafer Toprak

Kırım Savaşı’ndan Düyun-u Umumiye İdaresi’ne Uzanan Süreçte Osmanlı İmparatorluğu’nun Dış Borçlanma Nedenleri: (1854-1881)
Aynur Uçkaç

_