Dış Politika konularının sıradan insanların gündelik gündemlerinde aldığı yerin giderek arttığı bir dönem yasamaktayız. Dahası, birçok toplumda çeşitli boyutlarda çözülmeler hatta parçalanmalar da yaşandığından, dış politika konuları üzerine toplumsal anlaşmazlıkların arttığı ve hatta kutuplaşma boyutuna tırmanabildiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, Dış Politika Analizi her zamankinden daha önemli bir alan olarak karsımıza çıkmaktadır. Bu alandaki önemli çalışmalar genelde akademisyen olmayan okurlara pek ulaşmamıştır.

İnan Rüma ve Bezen Balamir Coşkun’un hazırladığı, dış politika analizi alanında yöntem, kuram ve uygulama tartışmalarını içeren kapsamlı bir Türkçe kitap çalışması yapma fikri, Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından 11-14 Ekim 2018’de Avanos’ta Kapadokya Üniversitesi ile beraber düzenlenen Dördüncü Dış Politika Akademisi sırasında ortaya çıktı.

Bu çalışma, dış politika yapım süreçlerinin ve dış politika kararlarının analizini sadece uluslararası ilişkiler akademisyenleri ve öğrencileri için değil, dış politika ile ilgilenen herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi, dolayısıyla uzman olmayan okuyucunun akademik dış politika analizi yazını ile temas kurmasını kolaylaştırmayı da amaçlamaktadır.

Giriş

Dış Politikayı Anlamak ve Çözümlemek
İnan Rüma ve Bezen Balamir Coşkun

1 Dış Politika Analizi: Teorik Yaklaşımlar

Seçkin Barış Gülmez ve Didem Buhari Gülmez

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Dış Politika Analizi
Rasyonel Karar Verme Modelleri
Rasyonel Olmayan Karar Verme Süreçleri
Grup içi karar verme sendromları
Dış Politika Analizinde Güncel Teorik Yaklaşımlar
Çoklu Sezgisel (Poliheuristic) Karar Verme Modeli
Neo-Klasik Realizm
Rol Teorisi
Sonuç

2 Sonsuz Olasılıklar Diyarında: Dış Politika Analizi ve Araştırma Yöntemi Tercihleri

Emre Erdoğan

Dış Politika Analizini Tanımlamak
Farklı Düzeyler, Farklı Yöntemler
Toplumsal Düzey
Sonuç

3 Dış Politika Analizinde Bir Yöntem Olarak Süreç İzleme

Bezen Balamir Coşkun

Süreç izleme nedir?
Analiz Çerçevesi Olarak Süreç İzleme
Süreç izleme yönteminin olası kısıtları ve problemleri nelerdir?
Dış Politika Analizinde Süreç İzleme
Dış Politika Analizinde Süreç İzleme: Uygulama Adımları
Örnek Uygulama
Sonuç

4 Eylem, Söylem ve Dış Politika: Toplumsalın Bir Parçası Olarak Dış Politikayı Yeniden Tartışmak

Fulya Hisarlıoğlu

Eleştirel Söylem ve Uluslararası İlişkiler Yazını
Egemenlik Miti ve “Dış” Politika
İkili Zıtlık, Ötekinin İcadı ve Kimlik İnşası Dış Politika Analizi-Baskı.indd 5 26.10.2020 15:41
Pozitivizmin Ötesinde bir Sorgulama
Sonuç Yerine: Söylem Yaklaşımı Üzerine Eleştiriler

5 Dış Politikanın Siyasal İktisadı

İnan Rüma

Dış Politikanın Siyasal İktisadı ve Dünya
Dış Politikanın Siyasal İktisadı: Türkiye Örneği
Sonuç

6 Türkiye’nin Batılı Müttefikleri ile İnişli Çıkışlı İlişkileri ve Siyasi Söylem: Tarihsel bir Karşılaştırma

Çiğdem Üstün

Dış Politika Analizinde Söylem
Soğuk Savaş Sonrası Öncelikler ve Dile Getirilen Sorunlar
2000-2010 Arası Öncelikler ve Dile Getirilen Sorunlar
2010-2019 Farklılaşan Öncelikler ve Dile Getirilen
Sorunlar
Sonuç

7 İnşacılık Perspektifinden Rus Dış Politikasında Gürcistan Savaşı

Habibe Özdal

İnşacılık ve Dış Politika Analizi
Putin Dönemi Rus Dış Politikası
Rus Dış Politikasında Kimlik ve Ulusal Çıkar
Resmî Belgelerde Rus Dış Politikasının İpuçları: Kimlik, Ulusal Çıkar, Tehdit Kavramsallaştırması
Gürcistan Savaşı Sırasında Rus Dış Politikası
Sonuç

8 Kadınlar Dış Politikanın Neresinde? Dış Politikanın ‘Görünmez’ Öznesi Olarak Kadınlar

Burcu Özdemir Sarıgil

Dış Politikanın ve Diplomasinin Dününde Kadınlar
Erken Modern Dönemde Diplomasi ve Saray Kadınları
Modern Dışişleri Bakanlıklarının Dışındaki Kadınlar: Diplomatik Eşler, İnsan Hakları ve Barış Aktivistleri
Dış Politikanın Bugününde Kadınlar ve BM Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi
Dış Politikanın Yarınında Kadınlar ve Feminist Dış Politika Arayışları
Sonuç

9 Uluslararası İlişkiler Disiplininde Dış Politika ve Göç

Nefise Ela Gökalp Aras

Disiplin İçinde Göç Yazınına Kısa Bir Bakış
Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Göç
Dış Politika Analizi-Baskı.indd 6 26.10.2020 15:41
Göç ve Dış Politika İlişkisi
Dış Politikaya İlişkin Önemli Kavramlar ve Göçle İlişkileri
Egemenlik
Güvenlik
Sınır Yönetimi
Sonuç

10 Türkiye-ABD İlişkilerinde Din ve Dış Politika İlişkisi: Rahip Brunson Krizi Örneği

Filiz Çoban Oran

Uluslararası İlişkilerde Din Faktörü
Dış Politika Analizinde Din Faktörü: Teori ve Yaklaşım
Türkiye-ABD İlişkilerinde Rahip Brunson Krizi
Türk Dış Politikasında Aktör, Tehdit Ve Güvenlikleştirme
15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türk Dış Politikasında Güvenlikleştirme
ABD Dış Politikasında Aktör, Tehdit ve Güvenlikleştirme
Evanjelizm ve ABD Dış Politikasında Güvenlikleştirme
Toplumsal Güvenlik: Evanjelizm ve Büyük Amerika Söylemi
Sonuç
Kavramlar Dizini

_