İstanbul’da “Dolmabahçe Bölgesi” olarak tanımlanan Fındıklı ile Beşiktaş arasındaki sahil şeridi ile Gümüşsuyu-Taksim-Teşvikiye-Maçka semtlerini de içine alan fiziksel ve kültürel topoğrafya; merkezinde önemli bir mimari anıt olan Dolmabahçe Sarayı ile birlikte İstanbul’un tarihsel, toplumsal ve kültürel hafızasını çok zengin olarak yansıtan bir mekân. Bu kitapta; çok katmanlı, karmaşık bir geçmişe sahip olan ve bu geçmişin izlerini barındıran bölgenin tüm özellikleri üçyüz yıllık tarihsel bir dönem kapsamında, çeşitli disiplin ve meslek alanlarından gelen uzman ve akademisyenlerin kaleme aldıkları ve zengin görsel malzemeyle de desteklenen makaleleri yeralıyor. Bölgenin üzerinde oluşan mekânın hafızasını birbirini tamamlar biçimde yansıtan bu makaleler, Dolmabahçe bölgesini temel alarak İstanbul ve Türkiye’nin modernlik deneyimlerini de tartışıyor.

Derleyen ve Yazarlar
Teşekkür

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş
1 Çoksesli Modernleşme: Toplumsal ve Kentsel Bir Aktör Olarak Dolmabahçe
Bahar Kaya

İKİNCİ BÖLÜM Mekânlar
2 18. Yüzyıl İstanbul’unda Kamusal Yaşam
Shirine Hamadeh
3 “Dolmabahçe Sarayı”ndan Evvel Dolmabağçe...
Nilay Özlü
4 Kentsel Tasarım Bağlamında “Dolmabahçe Sarayı”
Afife Batur
5 Ayaspaşa’da Kentsel Dönüşümün İzleri
Sıla Durhan
6 “Alafranga”dan “Modern”e: Teşvikiye-Nişantaşı
Yıldız Salman

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yapılar
7 Dolmabahçe Bölgesi’ndeki Güvenlik Çemberi: Askerî Yapılar
Deniz İkiz
8 Osmanlı Sivil Mimarlığı Bağlamında Teşvikiye/Nişantaşı Sarayları ve Konakları
M. Burak Çetintaş
9 Dolmabahçe Gazhanesi ve Temporal Zamanın Dönüşümü: Grand Rue de Pera, Sokak Lâmbaları, Gece Mekânları
Işıl Uçman Altınışık
10 Akaretler Sıra Evleri: Bir Multigrafik Okuma Denemesi
Deniz Güner

11 Istabl-ı Âmire’den Beden Terbiyesi Mabedi’ne: Dolmabahçe Stadyumu
Bahar Kaya
12 “İki No’lu Park”ın Kodları: Gezi Vadisinden Oteller Vadisine Değişimin İzleri
M. Burak Altınışık

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sanat
13 Yer Değiştiren Yapılar: Dolmabahçe Bölgesi’nin Çeşme ve Sebilleri
Hatice Aynur
14 Osmanlı Celî Ta’lik Hattının Bürokratizasyonu: Tophâne’den Ortaköy’e Dolmabahçe Bölgesi’ndeki Celî Ta’lik Kitâbeler
Philippe Bora Keskiner

BEŞİNCİ BÖLÜM Toplumsallık
15 19. Yüzyıl Fotoğrafçılığı ve Dolmabahçe Sarayı’nın İlk Fotoğrafları
Esra Akcan
16 Mimarlık Tarihinde Şarkiyatçılığın Sonu ve Dolmabahçe
Ahmet Ersoy
17 Modernleşme Piramidini Tartışmak: Halid Ziya Bey Dolmabahçe’de
Uğur Tanyeli
18 Bir Mekânın Yeniden Üretimi: Park Otel
Erhan Berat Fındıklı

Dizin
İsim Dizini
Yer, Mekân Dizini

Okurunu Dolmabahçe Bölgesi’nin tarihsel, toplumsal, mimari ve kültürel dokusunun katmanları arasında arkeolojik bir geziye çıkartan kitap, İstanbul’un hafızasını tazeliyor.
8 Haziran 2016, Milliyet

http://www.milliyet.com.tr/dunden-bugune-dolmabahce-gundem-2259429/

_