Yaklaşık beş bin yıllık bir geçmişi olan ve bugün yeryüzünün en ücra köşelerine dahi ulaşabilen dünya edebiyatı, okuyucularına çeşitli kültürel deneyimler sunuyor. Ancak bu zengin çeşitlilik bazı özel güçlükler de doğuruyor çünkü okurun dünya edebiyatı yazarlarından daha farklı bir kültürde yetişmiş olması kültürel yapıtların kavranmasını zorlaştırıyor. Bir kültürle içli dışlı olmak bile uzun yıllar isterken, dünya edebiyatındaki kültürel çeşitlilikle nasıl başa çıkabiliriz? Eğer okumalarımızı bir iki ülke edebiyatıyla sınırlı dar bir alana sıkıştırmak istemiyorsak, uzak zamanlardan ve coğrafyalardan gelen eserlerin çoğunu kavrayabilecek yollar geliştirmeye ihtiyacımız var demektir. David Damrosch, bu kitabıyla dünya edebiyatının çeşitli örneklerine okuma yolları sunarak dünya edebiyatı okurlarının karşılaştıkları güçlükleri gidermeyi amaçlıyor. Damrosch’a göre dünya edebiyatı yapıtı onu üreten kültürün sınırlarını aşmak gibi bir beceriye sahiptir, bu yüzden yalnızca kendini üreten kültür tarafından değil farklı kültürler tarafından da anlaşılabilir. Fakat okurların yine de farklı kültürlerden gelen bu yapıtları okumak için dünya edebiyatına nasıl bakılacağını bilmesi gerekir. Bu kitap, geçmişten devraldığımız edebiyat mirasına ve bugün önümüzde açılmakta olan zengin dünyalara doğru giden okuma güzergâhları sunarak okuru dünya edebiyatının önemli yapıtlarıyla tanıştırıyor.

Teşekkür
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Edebiyat Nedir?
Metnin Dünyası
Yazarın Rolü
Okuma Biçimleri
Roman Nedir?

İKİNCİ BÖLÜM Zaman Aşırı Okumak
Ozan Edebiyatından Yazılı Edebiyata
Beşeri ve Uhrevi
Ruhlar Âlemi Rüyaları
Gonca Gülleri Dermek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kültür Aşırı Okumak
Klasik Drama: Yunanistan ve Hindistan
Trafik Bir Kusur mu Yoksa Kader mi?
Karakter ve Olay Örgüsü
Orta Sınıf Hayatından Sahneler
Oedipus’tan Elesin’e

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeviriyi Okumak
Taklit, Yorum ve Tercüme
Çevirileri Karşılaştırmak
Bir Çeviri Ne Kadar Yerli Ne Kadar Yabancı Olmalı?
Spartalılar Nasıl Konuşur?

BEŞİNCİ BÖLÜM Dışarıya Açılmak
Yabancı Bir Ülkedeki Yabancılar
Cesur Yeni Dünyalar
Emperyal Kurgular
Anayurdu Düşünmek

ALTINCI BÖLÜM Küresel Okuma
Küyerel (Glocal) ve Yöresizleşme
Çift Ulusluluk ve Çokulusluluk

Sonsöz
Kaynakça

Dizin

_

David Damrosh

David Damrosch, Columbia Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde öğretim üyesidir. 2001-2003 tarihleri arasında American Comparative Literature Association başkanlığı yapmıştır. The Longman Anthology of British Literature ve The Longman Anthology of World Literature (2004) derlemelerinin editörlüğünü yapmıştır. Damrosch’un eserleri arasında, The Narrative Covenant: Transformations of Genre in the Growth of Biblical Literature (1987), We Scholars: Changing the Culture of the University (1995), Dünya Edebiyatı Nedir? (2003, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh (2007), The Text and the World: A Comparative Literature Sourcebook (2009).