Faydasızlığın Faydası: Manifesto adlı bu çalışma, bütün eylemlerin çıkara ve bütün zamanların nakde dönüştürülmesini teşvik eden bir çağda, başka bir yolun mümkün olduğunu savunuyor. Nuccio Ordine sorularıyla 21. yüzyılda unutulmaya yüz tutmuş değerleri hatırlatıyor: Kazanç getirmeyen bilgi faydasız mıdır? Bir teoremden ne elde edilir? Geçmişin dilleri ne işe yarar? Güzel olandan alınan zevkin çıkarı nedir? Sevgi ve hakikate sahip olunabilir mi? Bir felsefe metni olmasının yanı sıra siyaset bilimi, sosyoloji ve edebiyat gibi disiplinlerin bakış açılarında dönüşüm yaratabilecek düşüncelerinde yer aldığı kitap üç bölümden oluşuyor.  İlk bölümde edebiyat ve fayda ilişkisini ele alan Ordine; Dante’den Platon’a, John Locke’tan Baudelaire’e, Heidegger, Calvino ve Cioran gibi isimleri de katarak çok zengin bir inceleme zemini oluşturuyor. İkinci bölümde, günümüzde üniversitelerin yaşadığı dönüşümü inceleyen yazar “şirketleşen” üniversiteler ile “müşterileşen” öğrenciler üzerine eleştirilerini sunuyor. Son bölümde, duygularımızın fayda ile etkileşimini ele alan yazar, faydasız görülen şeylerin hayatımızdaki önemi üzerine bir manifesto sunuyor. Eser, Abraham Flexner’in klasikleşmiş makalesi “Faydasız Bilginin Faydası” eki ile son buluyor._x000D_
_x000D_

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Edebiyatın Faydalı Faydasızlığı
1 “Bir Şeye Sahip Olmayan, Kimse Değildir”
2 Kazanç Getirmeyen Bilgi Faydasızdır!
3 Su Nedir? Foster Wallace’dan Bir Anekdot
4 Albay Buendía’nın Küçük Altın Balıkları
5 Dante ve Petrarca: Edebiyat Kazancın Kölesi Olamaz
6 Ütopya Edebiyatı ve Altın Lazımlıklar
7 Jim Hawkins: Define Avcısı mı Nümizmat mı?
8 Venedik Taciri: Yarım Kilo Et, Belmont Krallığı ve Silenus’un Hermenötiği
9 Aristoteles: Bilginin Pratik Faydaları Yoktur
10 Saf Teorisyen mi, Yoksa Filozof-Kral mı? Platon’un Çelişkileri
11 Kant: Güzel Olandan Alınan Zevk Çıkarsızdır
12 Ovidius: Faydasız Sanatlar Kadar Faydalı Bir Şey Yoktur
13 Montaigne: “Hiçbir Şey Faydasız Değildir”, “Faydasızlığın Kendi Bile”
14 Flâneur Leopardi: “Kibirli ve Budala Bir Yüzyıl”ın Faydacılığına Karşı Faydasızlığı Tercih Etmek
15 Théophile Gautier: “Faydalı Olan Her Şey Çirkindir”, “Tuvalet” Gibi
16 Baudelaire: Faydalı Bir İnsan Sefil Bir İnsandır
17 John Locke Şiire Karşı
18 Boccaccio: “Ekmek” ve Şiir
19 Garcia Lorca: Şiirin Deliliğinin Olmadığı Bir Hayatı Yaşamak Basiretsizliktir
20 Faydasızlığın ve Karşılıksız Olanın Kahramanı Don Kişot’un Deliliği
21 Coketown Gerçekleri: Dickens’ın Faydacılığa Yönelttiği Eleştiriler
22 Heidegger: Faydasız Olanı Anlamak Zordur
23 Faydasızlık ve Hayatın Özü: Zhuang-zi ve Kakuzo Okakura
24 Eugène Ionesco: Faydalı Olan, Faydasız Bir Yüktür
25 Italo Calvino: Karşılıksız Olanın Zaruri Olması
26 Emile Cioran ve Sokrates’in Flütü

İKİNCİ BÖLÜM Şirket-Üniversiteler ve Müşteri-Öğrenciler
1 Devletin Desteğini Geri Çekmesi
2 Müşteri-Öğrenciler
3 Şirket-Üniversiteler ve Bürokrat Hocalar
4 Hugo: Krizle Mücadele Etmek İçin Kültüre Yapılan Destek Kesilmez, İki Katına Çıkarılır
5 Tocqueville: “Kolay Güzellikler” ve Ticari Demokrasilerin Tehlikeleri
6 Herzen: Hiçbir Döneme Ait Olmayan Tüccarlar
7 Bataille: Faydalı Olanın Sınırı ve Gereksiz Olanın Hayatî Önemi
8 Meslek Kazandıran Üniversitelere Karşı: John Henry Newman
9 Geçmişin Dilleri Ne İşe Yarar? John Locke ve Antonio Gramsci
10 Klasiklerin Planlı Kayboluşu
11 Klasik Bir Eserle Tanışmak İnsanın Hayatını Değiştirebilir
12 Tehdit Altındaki Kütüphaneler: Tartışmalı Warburg Enstitüsü Vakası
13 Tarihi Kitapçıların Yok Oluşu
14 Faydasız Bilimlerin Beklenmedik Faydası
15 Bir Teoremden Ne Elde Edilir? Öklid’ten Arşimet’e
16 Poincaré: “Bilim Doğayı İncelerken” Amaç “Faydalı Olanı” Bulmak Değildir
17 “Bilgi, İnsanın Yoksullaşmadan Aktarabileceği Zenginliktir”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sahip Olmak Öldürür: Dignitas Hominis, Aşk, Hakikat
1 Klasik Yazarların Sesi
2 Dignitas Hominis: Zenginliğin Yanılgısı ve İlim’in Kendini Satması
3 Sahip Olma Amaçlı Sevgi, Sevgiyi Öldürür
4 Hakikate Sahip Olmak, Hakikati Öldürür
Ek: Faydasız Bilginin Faydası
Abraham Flexner
Kaynakça
Dizin

_

Nuccio Ordine

1958 yılında İtalya Diamente’de doğan Nuccio Ordine, Calabre Üniversitesi’nde İtalyan Edebiyatı profesörü olup Harvard Üniversitesi İtalyan Rönesansı Çalışmaları Merkezi ve Alexander von Humboldt Stiftung Derneği üyesidir. Avrupa’da (EHESS, ENS, Paris-IV Sorbonne, CESR, IEA Paris, Warburg Enstitüsü, Berlin Max Planck Enstitüsü) ve ABD’de (Yale, NYU) çok sayıda üniversite ve araştırma enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş ve Rusya Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü onur üyesidir (2010) ve Brezilya’da üç üniversiteden fahri doktorluk unvanı almıştır. 30 farklı ülkede yayınlanan Faydasızlığın Faydası [L’utilità dell’inutile (Bompiani, Milano, 2013)] ve Çince, Rusça ile Japoncanın da dâhil olduğu 9 farklı dile çevrilen Giordano Bruno inceleme serisinin yanı sıra diğer eserleri şunlardır: La cabala dell’asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno, (Collana Teorie & oggetti, Napoli, 1996); La soglia dell’ombra (Collana Biblioteca, Marsilio, 2003); Contro il Vangelo armato. Giordano Bruno, Ronsard e la religione (Collana Scienze e idee, Milano, 2004); Teoria della novella e teoria del riso nel Cinquecento (Collana Teorie e oggetti della letteratura, Napoli, 2009); Le Rendez-vous des savoirs (Les Belles Lettres, Paris, 2009); Trois couronnes pour un roi (Les Belles Lettres, Paris, 2011); Les portraits de Gabriel García Márquez (Les Belles Lettres, Paris, 2012); Classici per la vita (La nave di Teseo, Milano, 2016).