Bu çalışma Tarlabaşı’nı, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kurulma sürecini ve faaliyetlerini tüm paydaşlar gözünden anlatmayı amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu’nun “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje Programı” çerçevesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi, Eylül 2006 tarihinde çalışmalarına başladı. Merkez, yoksulluk ile mücadelede farklı sosyal, etnik ve dinsel gruplar arasında bir kaynaşma yaratma ve bu grupların kent yaşamına katılımlarına destek olmak hedefiyle özellikle en dezavantajlı toplumsal kesimleri oluşturan çocuk, genç ve kadınlara yönelik faaliyetler yürütmektedir. Merkezin koordinatörü, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sanat eğitmeni gibi profesyonel çalışanlarının, faaliyetlerin yürütülmesinde büyük pay sahibi olan gönüllülerin, stajyerlerin ve merkezin asıl sahipleri olan katılımcı çocukların ve kadınların dilinden Tarlabaşı’nı, bir toplum merkezinin kuruluş sürecini, faaliyetlerini okuyabileceğiniz bu çalışmanın kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bu alanda çalışanlar, araştırma yürütünler için önemli bir kaynak niteliğinde olduğunu düşünüyoruz.

Giriş: Neden Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) Deneyimini Paylaşmak Önemli?
Pınar Uyan-Semerci
Tarlabaşı ve Toplum Merkezi Deneyimi
Tarlabaşı: ‘Medeniyetin 150 Metre Aşağısı’
Bahar Şahin
Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi
Neşe Erdilek (TTM Çocukları’nın Neşe Erdilek’le Röportajı)
Çalışanların Gözünden Tarlabaşı Toplum Merkezi
Beyoğlu’nun Karşı Kıyısı: Şehrin Ortası
Ceren Suntekin (TTM Çocukları’nın Ceren Suntekin’le Röportajı)
Tarlabaşı İzlenimlerim
Eda Kurtuluş-Akın
Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde Olmak
Eren Korkmaz (TTM Çocukları’nın Eren Korkmaz’la Röportajı)
Alternatif Sanat Atölyesi
Ulaş Çıbuk
Metropol Kentin İçinde Unutulmaya Yüz Tutmuş Yaşamlar
İlknur Yılmaz (TTM Çocukları’nın İlknur Yılmaz’la Röportajı)
Tarlabaşı Toplum Merkezi
Selahattin Kahrıman (TTM Çocukları’nın Selahattin Kahrıman’la Röportajı)
Tarlabaşı Toplum Merkezi Gönüllüleri
Beyaz Şapkalar’ın Ardından
Gülçin Yılmaz
“Şimdi TTM Adını Duyduğumda, Zihnimde Canlanan Fotoğraf Bir Hayli Farklı...”
Suat Ünaldı
“Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni Hayalinizdeki Merkeze Çevirin”
Dilara Köktürk
Tarlabaşı Toplum Merkezi Yaratıcı Drama Atölyesi Genel Değerlendirme Raporu
Merve Yaman - Şirin Özdilek
“...Ders Gibi Aslında Çok da Hoşlarına Gitmeyen Bir Şeyi Yapmak İçin de Olsa, İstekle Geliyorlar...”
İlke Gökdemir
“Sadece Onlar Değil, Ben de Bir Şeyler Öğreniyorum”
Aslı Yeşildağ
“Tarlabaşı’nda Yaklaşık Altı Ay Yaşadım”
Carlotta Schneller
“Bazen Ben Bile Ne Demek İstediğimden Emin Değilken Ne Anlatmak İstediğimi Anladılar”
Kate Ferguson
Tarlabaşı Toplum Merkezi Gönüllü Stajyer Raporu
Nilüfer Akalın
Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde Staj
Matthias Amling
“...Ben Zorlansam da Onlar Hiçbir Şekilde Zorlanmıyorlar”
Hülya Şamasaz
Öykü Atölyesi
Simla Sunay
Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni Çocuklar Anlatıyor
Çocukların Değerlendirmeleri
Çocukların Öyküleri
Parlayan Çocuklar’dan Alıntılar
Tarlabaşılı Kadınlardan Üç Mektup
Ekler
EK 1 Tarlabaşı Saha Raporu (İngilizce)
EK 2 Final Raporun Özeti (İngilizce)
EK 3 TTM Bilgi Formları
a. Çocuk
b. Yetişkin
c. Gönüllü
EK 4 Etkinlik Raporu
EK 5 Aylık Rapor
EK 6 ‘Parlayan Çocuklar’ - Dergi Sayfa Örnekleri
EK 7 Aktivite Davetiyeleri ve Afişler
EK 8 Çocukların Resimleri
EK 9 Basında TTM
EK 10 Fotoğraf Albümü

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul'un çok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı'nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Merkezin çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi, TTM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz:
http://www.tarlabasi.org/calismalar

_

Pınar Uyan Semerci

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Uyan Semerci, 2007 yılından beri Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü yapmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Uyan Semerci’nin akademik çalışma alanları siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodolojidir. Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, adalet, haklar, katılım, vatandaşlık, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayını yapmıştır.