İdeoloji nedir? Konusu fikirler olan bir bilim dalı mı, bir tür metafizik algılama biçimi mi, yanlış bilinç mi, hakikatin hakim sınıflarca çarpıtılmış hali mi, yoksa liberal demokrasi tarafından varlığına son verilmiş bir çatışma alanı mı? Siyaset kuramı profesörü David McLellan ideoloji kavramının izini günümüzden Aydınlanmaya dek sürerken, Marksist ve Marksist olmayan çeşitli siyasal düşünce geleneklerinde ve farklı kuramcıların çalışmalarında nasıl biçimler aldığını, nasıl yüceltildiğini ve lanetlendiğini ayrıntılı olarak inceliyor; günümüzün ideolojinin sonu ve tarihin sonu tartışmaları bağlamındaki farklı kullanımlarını ele alıyor. McLellanın bu çalışması özlü ve kapsamlı anlatımıyla hem konuya bir giriş yapmayı sağlıyor hem de konunun ayrıntılarına dalmak isteyen araştırmacılara yol gösteriyor.

Önsöz

İkinci Baskıya Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Bir Kavramın Kariyeri

İKİNCİ BÖLÜM Marx

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Marksist Gelenek

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Marksist Olmayan Gelenek

BEŞİNCİ BÖLÜM Birleşik Devletler’de İdeoloji

ALTINCI BÖLÜM Bilim, Dil ve İdeoloji

YEDİNCİ BÖLÜM İdeoloji ve “Tarihin Sonu”

Kaynakça

Dizin

_

David McLellan

University of Kent’te siyaset profesörü olan David McLellan, aynı zamanda State University of New York ve Goldsmiths University of London’da konuk profesör olarak ders vermektedir. İlgi alanlarının odak noktasını oluşturan Marx ve Marksizm konuları dışında McLellan ideoloji, sosyalizm, demokrasi, din ve toplum gibi siyaset felsefesinin temel meseleleriyle ilgili çok sayıda makale ve kitabın yazarıdır.