İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi başlıklı bu kitap aynı başlıkla 2005 yılında düzenlenen ve o dönemde yaratmış olduğu değişik tepkilerle Türkiye’de ve başka ülkerde de yankılar yaratmış bir konferansın kitabı. 1915 olaylarının öncesi, sonrası ve sürecinin anlaşılmasına katkı sunan konferanstaki tüm sunumların yanısıra, konferansı özetleyen ve Hrant Dink’in tarihi konuşmasına bütünüyle yer veren bir DVD de bu kitapla beraber okuyucuya sunuluyor.

Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları

Yayıncının Notu

SUNUŞ

Takdim veya “Ermeni Konferansı”nın Kısa Tarihi / Selim Deringil

AÇIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Aydın Uğur / İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tosun Terzioğlu / Sabancı Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ayşe Soysal / Boğaziçi Üniversitesi Rektörü

BİRİNCİ OTURUM Sorunlara Toplu Bakış

Resmi Söylem Ne Diyor?

Halil Berktay

Belgenin Boğazına Sarılmak

Selim Deringil

Demokrasi Açısından Ermeni Sorunu

Murat Belge

İKİNCİ OTURUM Dünya ile Türkiye Arasında Bilgi ve Algılama Farkları

Tehcir Öncesinde Osmanlı Devleti’nde Ermeni Varlığı

Osman Köker

Kıyım, Soykırım ve Tarihçilik

Fikret Adanır

Dünyanın Bildiği, Türkiye’nin Bilmediği: Ermeni Meselesindeki Bilgi Birikimine Sosyolojik Bir Yaklaşım

Fatma Müge Göçek

Genel Dünya ve Avrupa Tarihçilerinde 1915-16 Olayları

Nazan Maksudyan

ÜÇÜNCÜ OTURUM Balkan Savaşları Öncesi “Eski Düzen”

Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi

Selçuk Akşin Somel

Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler: Osmanlı’nın Son Devrinde Orta Karadeniz’de Toplumsal Uyumun Sınırları Üzerine Bazı Gözlemler

Oktay Özel

26 Ağustos 1896 “Banka Vakası” ve 1896 “Ermeni Olayları”

Edhem Eldem

Adana Ermenileri ve 1909 “İğtişâşı”

Meltem Toksöz

DÖRDÜNCÜ OTURUM Kopma Noktası: 1912-1915

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde “Demografi Mühendisliği” ve Ermeniler

Nesim Şeker

Zohrab, Papazyan ve Pastırmacıyan’ın Kalemlerinden, 1914 Ermeni Reformu ile İttihadçı-Taşnak Müzakereleri

Rober Koptaş

Sürekli Sürgün: Zabel Yesayan Üzerine Bir İnceleme

Elif Şafak

BEŞİNCİ OTURUM Tehcir ve Sonrası

İttihad ve Terakki’nin Göç ve İskân Politikası (1913-1918)

Fuat Dündar

Osmanlı-Türk Belgelerine Göre İttihad ve Terakki’nin 1915’te Ermenilere Yönelik Politikaları

Taner Akçam

“Ey Tarihçi Belgen Kadar Konuş!” Belgesel Bir Teşkilât-ı Mahsusa Öyküsü

Cemil Koçak

ALTINCI OTURUM Facia ve Kurtuluş Öyküleri

Vicdanlı Bir Türk Valisi: Faik Ali Ozansoy

Sarkis Seropyan

Heranuş’tan Seher’e, Bir “Kurtuluş” Öyküsü

Fethiye Çetin

Tehcirin Çocuğu Fatma Ane

İrfan Palalı

Tehcirden Sağ Kalanların Hikâyesini Düşünmek

Aykut Kansu

YEDİNCİ OTURUM Anılar ve Tanıklıklar

“Ötekileştiremediğimiz Kendimizin Keşfi” 20. Yüzyıl Otobiyografik Anlatıları ve Ermeni Tehciri

Hülya Adak

Saatli Maarif Takvimi’nde Ermeniler

Gündüz Vassaf

Anıların Anlamı ve Zamanın, Politikanın Sorumluluğu

Cevdet Aykan

SEKİZİNCİ OTURUM Bir Yüzleşme Eşiğinden, Tabuların Oluşmasına

Osmanlı Meclisi Ermeni Meselesini Tartışıyor: Kasım-Aralık 1918

Ayhan Aktar

Suskunluğun Farklı Kırılma Noktaları Olarak Türk Edebiyatından Unutma ve Hatırlama Örnekleri

Erol Köroğlu

“Son Tabu”nun Kökenleri: Türkiye Kamuoyunun Ermeni Sorunundaki Tarihsel-Psikolojik Tıkanışı

Baskın Oran

DOKUZUNCU OTURUM Ermenilik Halleri

Ermeni Kimliğinin Yeni Cümleleri veya Su Çatlağını Bulanda...

Hrant Dink

Türkiye ve Ermenistan Toplumları: Türklük, Ermenilik ve Önyargılar

Ferhat Kentel

Türkiye’de Ermeni Olmak: Cemaat, Birey, Yurttaş

Karin Karakaşlı, Ferhat Kentel, Günay Göksu Özdoğan, Füsun Üstel

Geçmiş ile Bugün Arasına Sıkıştırılmış Bir Kimlik: Türkiye’de Ermeni Olma Deneyimi

Melissa Bilal

İki Kitap, Bir Sergi: Türkiyeli Ermenilerin Yeniden Keşfi

Ayşe Gül Altınay

ONUNCU OTURUM Ermeni Sorunu ve Türkiye Demokrasisi

Türkiye’deki Egemen Politik Kültürün Psikanalitik Değerlendirmesi Bağlamında Türk-Ermeni Meselesi

Murat Paker

Türkiye Toplumunda Ermeni Meselesine Bakış ve Yaklaşımlar

Ali Bayramoğlu

Türkiye’de Milli Kimliğin Kurucu Ögesi Olarak Tarih Algısı / Zihniyet İlişkisi

Etyen Mahçupyan

Ermeniler ve “İç Düşmanlar”

Ahmet İnsel

Türk-Ermeni Dostluğunu Yeniden Tesis İçin Ne Yapılabilir?

Şahin Alpay

BİRİNCİ PANEL Basın Özgürlüğü ve Ermeni Sorunu

“O Heykelin Kimin Olduğunu Biliyor musunuz?”

Yavuz Baydar

Medya ve Ermeni Sorunu

Oral Çalışlar

“Yazamamaktan” Önce “Yazmamak”...

Kürşat Bumin

Türk Basınında Sıfatlar ve Kavramlaştırma

İsmet Berkan

İKİNCİ PANEL Bugün ve Gelecek

Dışarıdan Dayatılan Bir Sorun mu?

Temel İskit

Adalet Politikaları ve Ermeni Sorunu

Turgut Tarhanlı

Ermeni Soykırımını Tartışmanın Bedeli

Ragıp Zarakolu

Biz Avrupa’dan Ne Yapabiliriz?

Cem Özdemir

Öncesinde ve Sonrasında Kurbanların Hepsi Sadece Masum, Mazlum ve Mağdur muydu?

Mete Tunçay

_