Evrim, insan türünü fiziksel olarak değiştirmiştir. Peki, evrim insan davranışlarını da etkilemiş midir? Bu soruyu cevaplamak üzere yola çıkan İnsan Doğası ve Toplumun Evrimi, evrimsel psikoloji, sosyobiyoloji ve insan davranışı ekolojisinden yararlanarak sosyal yaşamın altında yatan evrimsel dinamiklerin izini sürüyor. İnsan davranışları ve yaşantılarının tarih boyunca aldığı farklı şekillere dair kapsamlı bir giriş niteliği taşıyan bu kitapta, sosyolog Stephen K. Sanderson, antropolojiden de ilham alıyor. Gündelik hayatı sürdürme, yemek yeme, cinsellik, evlilik, ebeveynlik, toplumsal cinsiyet, statü ve servet edinme, iktidar, siyaset, şiddet, ırk, etnik köken, din ve sanat konularında insan davranışlarının tarihi ve evrimsel boyutları üzerinde duruyor.

İnsan Doğası ve Toplumun Evrimi, hem sanayi öncesi hem de sanayi sonrasında pek çok topluluğa ilişkin örnek ve araştırmaları bir araya getiriyor. Bölüm özetleri ve tartışma sorularıyla bir ders kitabı olarak da kullanılabilecek olan bu eser, evrimsel bir perspektife dayanan geniş kapsamlı ve bütünlüklü bir değerlendirme. Evrim ve toplumların ilerleyişi üzerine düşünmek isteyen ve davranışlarımızın kökenlerini merak eden tüm okurlar için.

Önsöz
Tarihler Üzerine Notlar

1 Teorik Temeller
Darwinci Sosyal Bilimler Diriliyor
Darwinci Kökenler
Sosyobiyoloji ve Evrimsel Psikoloji
Sınırlamalar
İnsan Doğasının İçeriği
Sonuç
Özet
Tartışma Soruları

2 Başlangıç
Afrika: Kaynak ve Çıkış
Büyük Beyinler
Dil Güdüsü
Kültürel Büyük Patlama
Sonuç
Özet
Tartışma Soruları

3 Yaşamın İdamesi
Avcılık ve Toplayıcılık
Kadim Servet mi?
İlk Tarım
Toprağı İşleyenler
Hayvan Güdenler
Tacirler ve Tüccarlar
Küçük Kapitalistler Büyük Kapitalistler
Kapitalizm Doğal mı?
Sonuç
Özet
Tartışma Soruları

4 Yiyecek Edinme
Yemekte Ne Var?
Şeker ve Et
Stratejik Toplamacılık
Kutsal İnekler ve Pis Domuzlar
Süt Yolu
Özet
Tartışma Soruları

5 Eş Bulma
Ensest İlişkilerden Kaçınma ve Ensest Tabusu
Eşeyli Seçilim
Stratejik Cinsellik
Eş Seçimi
Baskın Erkekler Ortalığı Karıştırır
Düzcinsel ve Eşcinsel
Özet
Tartışma Soruları

6 Aile ve Evlilik
Arkadaşlar ve Akrabalar
Annenin Akrabaları mı Babanın Akrabaları mı?
Bir Karı mı Yoksa Daha Fazlası mı?
Bir Koca mı Birden Fazla mı?
Özet
Tartışma Soruları

7 Ebeveynlik
Annelik Dürtüsü
Çocuk Bakış Açısı
Çok Çocuk mu Yoksa Az Çocuk mu?
Erkek Çocuk mu Kız Çocuk mu?
Bebek Öldürmeye İlişkin
Özet
Tartışma Soruları

8 Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal Cinsiyet Her Yerde
Toplumsal Cinsiyet Hakkında Bilgi Edinmek
Toplumsal Cinsiyet Ekonomileri
Kadınlar, Erkekler ve İş Hayatı
Sonuç
Özet
Tartışma Soruları

9 Statü ve Servet
Statü Mücadelesi
Statü Sevdası Serbest Kalınca
Modern Zamanlarda Statü ve Servet
Statü Peşinde Delicesine Koşmak
Sonuç
Özet
Tartışma Soruları

10 Güç ve Siyaset
Güç Mücadelesi
Patronsuz Toplumlar
Ufukta Şefler Göründü
Krallar, İmparatorlar ve Doğu’nun Despotları
Sonuç
Özet
Tartışma Soruları

11 Şiddet
Cinayet Diye Yazdı
İçimizdeki Şempanzeyle İrtibat Kurmak
Düşman Katli: Küçük Ölçek
Düşmanları Öldürmek: Büyük Ölçek
Özet
Tartışma Soruları

12 Irk ve Etnisite
Irkların Kökeni
Irkçılığın Dünü ve Bugünü
Etnik Primordializm
Özet
Tartışma Soruları

13 Din
Ruhlar, Tanrılar ve Törensel Uzmanlar
Şamanlar ve Şifacılar
Çok Tanrı mı Tek Tanrı mı?
İnsanlar Neden İnançlıdır?
Sosyoekolojik Bağlamında Din
Yeni Ateizm
Özet
Tartışma Soruları

14 Sanat
Sanat Nedir?
Görsel Sanatlar
Edebiyat
Müzik
Sonuç
Özet
Tartışma Soruları

Sonsöz Evrim ve Varoluş

Kaynakça
Teknik Terimler
Dizin

_