Her ikisi de dansçı, koreograf, dans ve hareket terapisti olan Garcia ve Plevin; temel prensibi, yaratıcı sürecin, herkesin beden-zihninde, oyun ve hayalgücü aracılığıyla etkinleştirilebileceği olan Yaratıcı Hareket yönteminin kurucuları. Yazarlar bu kitapta, uzun yıllardır eğitimini vermekte oldukları ve hareket doğaçlamalarıyla kişilerdeki yaratıcı ifadeyi derinleştirip ruhsal yapıyla bedensel ifade arasında köprüler kurmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bu yöntemi bütünlüklü bir şekilde aktarıyorlar. Yöntemin teorik ve kavramsal altyapısı ile uygulama haritasına yer verilen çalışmada, somut ders örnekleri de okuyucuya yol göstermeyi amaçlıyor.

Giriş

BİRİNCİ KISIM Kaynaklar

BİRİNCİ BÖLÜM Yaratıcılık ve Yaratıcı Hareket
Yaratıcılığın Anlamı
Yaratıcı Süreçte Benliğin Deneyimlenişi
Yaratıcılığı Teşvik Etmek
Beden ve Yaratıcı Hareket
Varoluş Duyumumuzun Fiziksel Altkatmanı
Bedene Mesafe Koymak
Yaratıcı Hareket’ten Ne Zaman Söz Edebiliriz?
Yaratıcı Hareket “Disiplini” Eğitiminin Amaçları ve İlkeleri

İKİNCİ BÖLÜM Şimdi ve Burada Olma Sanatı
Bilinç
Olağan Bilinç
Bilincin Farklı Düzeyleri
Şimdi ve Burada Olma
Beyin
Zihin/Beden Bütünlüğü
Sinirbilim Perspektifinden
Dans/Hareket Terapisi Perspektifinden
Yaratıcı Hareket’in Amaçları
Kişisel Farkındalık İçin Bir Araç
“Şimdi ve Burada” Olma Sanatını Etkileyen Temel İlkeler

İKİNCİ KISIM Yaratıcı Hareket Metodolojisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çıkış Noktaları
Yaratıcı Hareket’te Oyun
Beden: İlk Oyun ve Yaratıcılık Nesnesi
Oyun Oynamanın Özellikleri
Oyun ve Çevre
Yaratıcı Hareket’te Çevreyi Oluşturmak
Yaratıcı Hareket’in İlkeleri ve Oyun Ruhu
Doğaçlama
Yaratıcı Hareket’te Doğaçlama
Doğaçlama ve Yaratıcı Süreç
Yapılandırılmış Doğaçlama
Bir Uyarandan Ortaya Çıkan Doğaçlama
Serbest Doğaçlama

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kuramsal ve Uygulamaya Dayalı Temeller
Laban/Bartenieff Teorisi
Beden
Mekân
Efor
Efor Kombinasyonları
Form
“Konuşan” Beden
Yaratıcı Hareket’te Laban/Bartenieff Teorisinin Kullanımı
Otantik Hareket “Disiplini”
Tanım, Tarihçe, Uygulama
Otantik Hareket’in Yaratıcı Hareket Eğitiminde Kullanımı
Sonuç

BEŞİNCİ BÖLÜM Metodolojinin Tanıtımı
Yaratıcı Sürecin Evreleri
Hareketle Yaratma
Öğretimin Evreleri
Beden/Zihin Uyumlanması Ritüeli
Tanımlar
Amaçlar
Rehberin Rolü ve Bağlam
Bir Örnek
Yaratıcı Hareket Deneyimleri
Tanımlar
Amaçlar
Rehberin Rolü ve Bağlam
Bir Örnek
Form Verme
Tanımlar
Amaçlar
Rehberin Rolü ve Bağlam
Bir Örnek
Geçiş: Eylemden Düşünselleştirmeye
Söze Dökme ve Paylaşım
Gerçekte Uygulama (veya Bunlar Nasıl Oluyor?)
Yaratıcı Hareketle Bir Karşılaşma
Beden/Zihin Uyumlanması Ritüeli
Yaratıcı Hareket Deneyimleri
Form Verme
Geçiş
Söze Dökme ve Paylaşım
Eğitim
Eğitimin Yapısı
İçerik
Yaratıcı Hareketle Kaynaşma
Beden ve Bağlantıları
Yaratım/Dönüşüm
Derin Çalışma
Staj
Bireysel Süpervizyon
Eğitime Katılım Şartları
Diploma Şartları
Staj
Kişisel Gelişim

ÜÇÜNCÜ KISIM Bir Eğitim Programı Örneği
Giriş

ALTINCI BÖLÜM Dansçılar İçin Yaratıcı Hareket
Metodolojik Seçimler
Eğitime Yön Veren Temel Prensip
Yaratıcı Hareket /García-Plevin Metodu’ndan Kullandıklarım
Eğitimin Yapısı
İlk Ders Buluşması

YEDİNCİ BÖLÜM Eğitimin Gelişimi
Bedeni Düşünmenin Yeni Bir Yolu: Ritüel
Nefes
Merkez/Çeper
Ağırlık
Daha Geniş Bir Yaratıcılığa Doğru: Ritüelden Yaratıcı Hareket’e
Mekân
Mekân Deneyimi
Birinci Örnek: Kinesferin Araştırılmasından "Bir Ev İnşa Etmeye"
Tek Başına veya Diğerleri ile Birlikte Bir Tamamlama Dansı Yaratma
İkinci Örnek: Düzeylerin Araştırılmasından "Dans Ülkesinde Bir Yolculuk"a
Dikey Pozisyonda Ayaklar Neler Yapabilir?
Zaman
Zaman Deneyimi
Bir Örnek: Kişisel Ritimden "Dans Zamanı"na
Nitelikler
Yaratıcı Hareket: Niteliklerin Metamorfozu
Duyular
Gözlerle Görmeden Bedenle Hissetmeye
Birinci Örnek: Dokunmadan Görmeye
İkinci Örnek: Gözlerle “Hissetmek”ten Bedenle Hissetmeye
Sonuç
Kaynakça
İsim Dizini
Kavram Dizini

_

Marcia Plevin

Dansçı, koreograf, dans ve hareket terapisti, psikolog, Sanat Terapisi Italiana’nın dört yıllık eğitiminde öğretmen/supervizör. İtalyan Dans ve Hareket Terapistleri Mesleki Derneği üyesi ve süpervizörü, ABD’de verilen Dans ve Hareket Terapisi Resmi Çalışma Ehliyeti sahibi, ve ABD’de sertifikalı danışman. Koreografi çalışmaları için, aralarında Ulusal Sanat Ödülü (National Endowment for the Arts) olan, burslar ve sanatsal tanınma ödülleri aldı. Roma’da özel olarak çalışmakta ve Finlandiya, Türkiye ve ABD’de dersler vermekte.


Maria Elena Garcia

Dansçı, koreograf, dans ve hareket terapisti (Sanat Terapisi Italiana), psikoterapist, İtalyan Dans ve Hareket Terapistleri Mesleki Derneği başkanı. Universidad Autonama de Barcelona’daki Dans ve Hareket Terapisi yüksek lisans programı ve Citadella, Assisi’deki dört yıllık müzik terapisi eğitiminde fakülte üyesi. Roma Konservatuarı, Frosinone, Roma Tre, Roma Katolik Üniversitesi, Anni Verde Derneği ve başka kuruluşlarda dersler verdi. Comunità Reverie’de terapi grupları düzenlemekte ve özel olarak çalışmakta.


Patrizia Macagno

Roma’daki Ulusal Dans Akademisi’nde öğretim üyesi. 1980 yılında Spoleto kompozisyon birincilik ödülünü aldı ve Akademi’de dört yıl kompozisyon dersleri verdi. I Danzatori Scalzi dans topluluğunda uzun yıllar koreograf olarak çalıştı; Danza Ricerca’nın kurucularından biri ve bu topluluğun kareografı idi. Carlos Emilio Lerici yönetimindeki La Vedova Allegra operetinin kareografı. 2001 yılından bu yana Akademi’deki üniversite derecesi programında Yaratıcı Hareket dersleri vermekte.