Hukuk yargılamasının aktörlerini, taraflarını ve süreçlerini anlamaya dönük bir çalışmanın bulgu ve sonuçlarına yer verilen kitapta, “Asliye hukuk mahkemelerinden en çok kimler yararlanır”, “en uzun süren davalar hangileridir”, “gecikmelerden sorumlu taraflar kimlerdir”, “tarafların yüzde kaçının avukatı vardır” gibi sorulara yanıt aranarak sorunların tespiti yapılıyor ve çözüm önerileri sıralanıyor. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2000-2001 yılları arasındaki 400 dava dosyasının incelendiği çalışma için, Ağustos 2006-Şubat 2007 arasında 20 hakimle mülakat da yapılmış.

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

İKİNCİ BÖLÜM Hukuk Davalarında Usul: Kısa Bir Özet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Dava Dosyaları

Örneklem Seçimi

Veri Toplama

Mülakatlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sonuçlar

Dava Dosyaları

Mahkemelerde Görülen Dava Tipleri

Taraflar

Taraf Tipleri ve Kombinasyonlar›

Gerçek Kişilerin Cinsiyeti

Avukatla Temsil

Harçlar

Duruşma Öncesi Süreç

Taraflar ve Mahkemeler Arasında Duruşma Öncesi İletişim

Tensip Tutanağı

Duruşmalar

Duruşma Sayısı

Ara Kararlar ve Duruşmalar Arasında Gerçekleşmeleri

Tanıklar

Üçüncü Şahıslardan Bilgi İstenmesine Dair Yazılı Talepler

Bilirkişi Raporları

Farklı Bir Mahkemeden veya Savcılıktan Dosya İstenmesi

Taraflarca Yapılan Ödemeler

Taraflarca Delil Sunulması

Nihai Karar/Hüküm

Davanın İşlem Görme Süresi

Davanın Sonucu

Temyiz

Mülakatlar

BEŞİNCİ BÖLÜM Sonuç

Ekler

Ek 1: İstanbul Avrupa Yakası Mahkemelerinde İşyükü

Ek 2: Dosya İnceleme Formu

Ek 3: Hâkim Mülâkat Formu

_

Galma Jahic

Galma Jahic Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Psikoloji yüksek lisansını aynı üniversiteden 1999 yılında aldı. Newark, New Jersey Rutgers Üniversitesi’nden Ceza Adaleti konusunda bir başka yüksek lisans derecesi elde etti. Halen aynı üniversitede doktora öğrencisidir. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çalışmaya başladı ve mahkemeler, ceza usulü ve bunlara yönelik kamuoyu güvenine ilişkin birçok araştırmada yer aldı ve 2005 Uluslararası Suç Mağduriyeti Araştırması’nın Türkiye ayağını yürütenlerden biri oldu. Jahic aynı zamanda geçmiş dönemlerde Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı – Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Uluslararası Göç Örgütü ile de çalıştı.


İdil Elveriş

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk Yüksek Lisans derecesini 1998 yılında Tulane Üniversitesi’nden aldı. Avukat ve hukuk danışmanı olarak New York, Kosova, Britanya ve İstanbul’da çalıştı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne katılarak, Türkiye’de hukuk kliniklerinin öncülüğünü yaptı. İlgi alanları arasında adalete erişim, hukuk ve siyaset, arabuluculuk, yargı ve mahkemeler yer almaktadır. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programını bitiren Elveriş, halen aynı üniversitede Hukuk Fakültesi bünyesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Şimdiye kadar birçok dergi ve derleme eserde makale ve bölüm kaleme almıştır. Yayınlanmış eserleri arasında Türkiye’de Adli Yardım Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Süreci: Taraflar, Davalar ve İşleyiş; Adliye Gözlemleri, İstanbul Mahkemeleri: Fiziksel Şartlar, Duruşmalar ve Gecikmeler; Adalet Barometresi, Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri ve Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemelerinde Müdafiliğin Erişilebilirliği ve Etkisi bulunmaktadır.


Seda Kalem

Seda Kalem 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. New School Üniversitesi, New York’ta başladığı Sosyoloji yüksek lisans programından 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı doktora çalışmalarında halen tez yazma aşamasındadır. 2004 yılından itibaren Uzman araştırmacı olarak çalışmakta olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde adalete erişim üzerine çeşitli projelerde proje yürütücülüğü ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Kalem özellikle hukuk ve toplum çalışmaları ve hukuk sosyolojisi alanları üzerine çalışmakta, bu alanların içerisinde mahkemeler ve adalet tanımı konularıyla ilgilenmektedir.