Evrim Töre Özkan İstanbul Film Endüstrisi adlı çalışmasında, İstanbul film endüstrisini dünyada gelişme göstermiş kültür ekonomilerini oluşturan sinema, televizyon ve reklam endüstrilerinin doğrudan ve dolaylı ilişkileri ile küresel eğilimlerin ışığında inceliyor._x000D_
_x000D_
Eserde İstanbul film endüstrisinin oluşumu, gelişimi ve şu anda içinde varolduğu koşullar ayrıntıları ile ele alınmakta, bu  endüstirinin tarihsel gelişimine de yer verilmektedir.Bunun  yanısıra İstanbul film endüstrisinin sektörel ve mekansal yapısı ile İstanbul için taşımakta olduğu fırsatlar da irdelenmekte, bu endüstrinin merkez ve destek sektörlerinin yapıları ile birlikte sektörün aktörlerinin birbirleriyle, devletle ve İstanbul kentiyle kurdukları ilişkilerin çerçevesi çizilmektedir.

_