2010 yılı İstanbul Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yürütülen “İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Projesi” kapsamında, İstanbul’un dünya ve Türkiye turizm sektörü içindeki yerini inceleyen bu çalışma, aynı zamanda kültürün İstanbul’da turizm alanındaki önemini de gözler önüne seriyor. Diğer tarihî metropollerin aksine İstanbul’un kültür turizmi pazarından hak ettiği payı neden alamadığı ve bu alanda gelişme için nasıl stratejiler geliştirilmesi gerektiği bu kitabın temel tartışma eksenini oluşturuyor.

GİRİŞ

Türkiye’de Turizmin Gelişiminin Kökleri

Turizmde Değişen Eğilimler ve Yeni Turist Profilleri

Türkiye Bu Değişen Eğilimlerin Ne Denli Farkında

1. İSTANBUL’UN TÜRKİYE VE DÜNYA TURİZM PAZARINDAKİ YERİ

İstanbul Antalya’ya Karşı

İstanbul’a Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Artıyor, Kalış Süresi Kısalıyor

Peki ya Yerli Turist..?

İstanbul’un Küresel Turizm Pazarındaki Konumu

İstanbul Yatırımcıların Gözdesi Haline Geliyor

İstanbul’un Parlayan Yıldızı Gerçek mi, Sahte mi..?

2. İSTANBUL’A GELEN TURİST PROFİLİNİN VE KONAKLAMA ALTYAPISININ DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul’a Kim Geliyor, Nereden Geliyor?

Turistlerin Geliş Amaçları ve Kente Giriş Noktaları

İstanbul’un Konaklama Kapasitesindeki Eğilimler Neye İşaret Ediyor?

İstanbul’da Konaklama Tesislerinin Türleri ve Mekânsal Dağılımları

İstanbul’da Konaklayanların Özellikleri

İstanbul’a Gelen Turistin Kalış Süresinin Kısalması

ve Konaklama Kapasiteleri İlişkisi

Turizm Sektörünün İstanbul Ekonomine Katkısı Nedir?

İstihdam

Gelir

3. İSTANBUL’UN KÜRESEL TURİZM PAZARINDA REKABET ETME GÜCÜ

Turisti Tarih, Kültür ve Sanat ile Buluşturan Mekânlar ve Etkinlikler

Müzeler

Kültür ve Sanat Festivalleri

4. KÜLTÜR ÜÇGENİ: DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR

Kültür Endüstrileri Açısından Kültür Üçgeni

Kültür ve Sanatın Vazgeçilmez Adresi Olarak Kültür Üçgeni

Yabancı Ziyaretçi Gözüyle Kültür Üçgeni

Peki ya Üçgenin Dışı?

5. İSTANBUL’DA GELİŞEN DİĞER TURİZM TÜRLERİ: KÜLTÜR TURİZMİNİ DESTEKLEMEDE YENİ FIRSATLAR

İstanbul İçin Yüksek Potansiyel Taşıyan ve

Kültür Turizmi ile Bütünleşebilen Kongre Turizmi

Kentlisinin de Yeni Keşfetmekte Olduğu İstanbul’un Doğa Turizmi

Hızla Büyüyen Bir Sektörün Getireceği Turizm Potansiyeli:

Sağlık Turizm

Son Dönemde Gelişen Bir Turizm Biçimi: Kurvaziyer Turizmi

SONUÇ: İSTANBUL’DA KÜLTÜR TURİZMİNDE

YENİLİKÇİ STRATEJİLER

Kentsel Deneyim Çeşitliliğini Arttırmak

Festivaller

Müzeler

Turizmin Türlerini Çeşitlendirmek

Turizm Aktivitesini Metropolün Bütününe Yaymak

Turizm Altyapısını Güçlendirmek

Turizmi İstanbullu ile Bütünleştirmek

Kaynakça

_

Zeynep Enlil

1980 yılında ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirmiş, kent ve kültür odaklı çalışmalarına ABD’deki lisansüstü çalışmaları ile başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 1982’de Cleveland State Üniversitesi Kentsel Çalışmalar Bölümü’nde yapmış; doktorasını 1994 yılında Seattle’da, University of Washington’da tamamlamıştır. Kültürel miras ve koruma, kültürel planlama, yaratıcı sektörler, kültür ekonomisi ve yaratıcı kentler konularında çalışmaktadır. İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kültür endüstrileri, kültür ve turizm sektörlerine ilişkin araştırma ve stratejilerin geliştirilmesinden sorumlu grubun yürütücülüğünü üstlenmiş olan Enlil, halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Asu Aksoy ile birlikte İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi kapsamında, İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri çalışmasının yürütücülüğünü yapmıştır.