Kitap, medya ve kent ilişkisini İstanbul özelinde kurgulayan bir çalışma. İstanbul medya endüstrisinin gelişimini, kentin ve ülkenin geçirdiği toplumsal, ekonomik ve politik süreçlerle birlikte takip eden yazar, geleneksel medyadan yeni medyaya ve dijital yaşama geçişi, eski kentsel yapının çözülüp yerine yeni kentsel yapıların oluşum süreciyle ilişkilendirerek inceliyor.

Giriş

İSTANBUL MEDYA ENDÜSTRİSİ:

DÖNEMLER, ALANLAR VE AKTÖRLER

BABIALİ’DEN SONRA İSTANBUL MEDYASI:

YENİ YERLER, YENİ BİRLİKTELİKLER

MEDYADA KENT / KENTTE MEDYA

İSTANBUL’UN YENİ ZAMANLARI

Kaynakça

Dizin

_

Eda Ünlü Yücesoy

Şehir Plancısı ve Sosyal Coğrafyacı, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesidir. Planlama, kent tarihî, sosyal ve iktisadi coğrafya alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.