2003 yılında 20-21 Mayıs tarihler arasında Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen “Tarihî ve Merkezi Semtlerin Dönüşümleri: Gentrification Kuramlarının İstanbul’a Uygulanabilirliği” adlı sempozyumda sunulan bildirilerin derlenmesiyle ortaya çıkan bu kitap, çeşitli akademisyen ve araştırmacıların İstanbul’da gerçekleşen soylulaştırma süreçlerine yönelik farklı görüşlerini biraraya getiriyor. Soylulaştırma yüksek gelirli kesimlerin, dar gelirlilerin yaşadıkları mahallelere yerleşerek, burada yaşayanları yerlerinden ettiği bir süreç. Sürecin görüldüğü mahalleler, bakımsız ve köhnemiş konutların yeni sahipleri tarafından yenilenmesiyle, önemli dönüşümlere sahne oluyor. İstanbul’da Kuzguncuk, Cihangir, Asmalımescit, Cihangir, Ortaköy, Galata ve Balat gibi semtlerde yaşanan dönüşümlerin olumlu ve olumsuz yönlerini emlâk piyasasından mimari özelliklere, sosyal örgütlenmeden kent planlamaya kadar uzanan geniş bir çerçevede ele almasının yanında, elinizdeki kitap bu dönüşümün dinamiklerini tespit etmeye çalışıyor.

Tarihî Kentin Yeni Sahipleri

1 Giriş
David Behar - Jean-François Pérouse

BİRİNCİ BÖLÜM Gentrification Kavramı ve İstanbul

2 Birinci Bölüm’e Giriş
Tolga İslam

3 Gentrification Kuramlarının İstanbul’da Uygulanabilirliği
Nilgün Ergün

4 İstanbul’da Seçkinleştirme (Gentrification): Örnekler ve Seçkinleştirme Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Nil Uzun

5 Merkezin Dışında: İstanbul’da Soylulaştırma
Tolga İslam

6 Gentrification Kavramını Türkçeleşirmekte Neden Zorlanıyoruz?
Nuran Yavuz

7 Soylulaştırmanın Kent Planlama Dinamiklerine Etkileri
Aykut Karaman

8 Kentsel Yenileşme Projelerinin Gentrification Hedefleri ve Etkileri
Dilek Erden

İKİNCİ BÖLÜM Saha Araştırmaları

9 İkinci Bölüm’e Giriş
Jean-François Pérouse

10 İlya’nın Bostanını Korumak: Kuzguncuk’ta Bir Mahalle ‘Landscape’i Özlemini Gerçekleştirmek
Amy Mills

11 Asmalımescit’te Kültür Endüstri Destekli “Yer Değişim”
Ayça İnce

12 Tecride Uğrayan Bir Bölgede Yaşayan Ailelerin Soylulaştırma Projesine Yaklaşımı: Balat-Fener Vaka Çalışması
Nilüfer Narlı

13 Balat Semtinde Yerel Değişim ve Yenileşme Süreci İçinde Balatlılar: “Bizim Mahalle”ye Yeni Gelenler ve Farklı Stratejiler
Aynur İlyasoğlu - Ebru Soytemel

14 Rezidanslar ve Gentrified Konular
Pelin Gökgür

15 Saha Araştırmaları Üzerine Tartışmalar
Kuzguncuk
Balat
Galata

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sürecin Aktörleri (Tartışmalar)

16 Üçüncü Bölüm’e Giriş
David Behar

17 Tartışmalar
Öncüler
Bohem Burjuvalar
STK’lar
Kent Plancıları
Medya
Yatırımcılar
Sonuç
Rıfat N. Bali
Kaynakça
Dizin

_