İstanbul köklü geçmişe sahip arkeolojik dolguları kadar, toprak üstü kalıntılardan, tarihî yapılara ve hatta güncel kültürel etkinliklere farklı nitelikte ve zengin bir kültürel ortama sahip. Bu çalışmada İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivinde yüzyılı aşkın bir süredir müze tarafından İstanbul’un geçmişiyle ilgili tutulan raporların ve bunlarla bağlantılı belgeler elden geçirilerek “kullanılabilir bilgi”ye dönüştürülmesi hedeflendi.  Raporlardaki verilerin bilime kazandırılması dışında bundan sonraki belgelemelerin nasıl yapılması gerektiğina dair yol gösterici olmayı da amaçlayan kitapta,  müze arşivindeki raporların taraması yapılan son 40 yıllık dilimi bulunuyor.

GİRİŞ

2010 ENVANTER - ARŞİV TARAMA ÇALIŞMASINA İLİŞKİN

GENEL BİLGİLER

Amaç ve Kapsam

Çalışmanın Konularını Barındıran Bölgeler

Fişlere Aktarılan Kalıntıların Özellikleri

Çalışmada Kullanılan Envanter Fişi - Açıklamalar

Çalışma Süreci ve Ekip

2010 İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

KAZILAR ARŞİVİNİN TARANMASI

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kazılar Arşivi

Çalışmanın Ana Hatları

Kalıntıların Değerlendirilmesi

Yunan-Roma Dönemleri

Bizans Dönemi

Geç Antik - Erken Bizans Dönemi

Orta ve Geç Bizans Dönemleri

“Bizans Dönemi” Genel Tanımlaması

Osmanlı Dönemi

Dönemi Belirtilmeyen Kalıntılar

SONUÇ NOTLARI

KAZI VE ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN ÇİZİM VE FOTOĞRAFLAR

İSTANBUL’DA KLASİK ÇAĞLAR - BİZANS DÖNEMİ

KAZI VE ARAŞTIRMALARININ TARİHİ

İstanbul’da Klasik Çağlar - Bizans Dönemi Arkeolojisine İlişkin

Genel Bibliyografya

İSTANBUL’DAKİ TARİHÖNCESİ KAZI VE ARAŞTIRMALARININ TARİHİ

İstanbul’da Tarihöncesi Arkeolojisine İlişkin

Genel Bibliyografya

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ’NİN DENETİMİNDE

GERÇEKLEŞEN ARKEOLOJİK KAZI VE

ARAŞTIRMALAR (1970-2010)

_

Turgut Saner

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezuniyetinin ardından aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995’te, Prof. Dr. Metin Ahunbay’ın (İTÜ) danışmanlığında “İyonya ve Karya’da Hellenistik Duvar Örgüsü” başlıklı doktora tezini tamamladı. Ahunbay’ın yürüttüğü Dara (Mardin), Binbirkilise (Karaman) ve Ayatekla (Silifke) Bizans yerleşmelerindeki arkeolojik araştırmalara katıldı. 2008/09 yıllarında Zenonopolis (Karaman) belgeleme çalışmasını gerçekleştirdi. Arkeoloji-mimari alan çalışmaları Larisa’da (Buruncuk) devam etmektedir. Anadolu arkeolojisi bağlamındaki deneyimlerinin yanı sıra Osmanlı mimarlığında kültürel etkileşim ve esinlenme süreçleri de bilimsel ilgi alanı içindedir. Bu konularda özellikle Almanya’da (Berlin, Münih, Karlsruhe) konuk öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. 2007 yılından bu yana profesör unvanıyla İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde eğitim ve araştırmalara katkısını sürdürmektedir.


Zeynep Kızıltan

İstanbul Bilgi Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı’nda araştırma görevlisidir. Kafkaslı, 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2006 yılında, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Tarih Vakfı’nın Sözlü Tarih Atölyesi ile docistanbul tarafından düzenlenen Yurttaş Haberciliği ve Video Aktivizmi Atölyesi’ne katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Medya Araştırmaları Programı’nda doktora öğrencisidir. 2003 yılından bu yana Güncel Hukuk Dergisi Yayın Kurulu üyesidir.