İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmüş İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanan kitapta, Abdülkadir Emeksiz, mânilerin kökenlerini, yöresel kullanmlarını, çeşitli toplumlardaki benzer türleri ve diğer edebi türlerle ilişkilerini inceliyor. Mâni türünün İstanbul folklorundaki yeri açısından değerlendirildiği kitapta, İstanbul’un ünlü mâni icracılarının hayatları, mâni icrasıyla ilgili alışkanlıklar ve mâni söylenen mekânlar mercek altına alınıyor.  Eser İstanbul’un gündelik hayatında mâninin kullanımı ve âşık kültürünün İstanbul’daki yeri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

İSTANBUL’UN MANİLERİ

İçindekiler

Sunuş

Önsöz

Birinci Bölüm

MÂNİ NEDİR NE DEĞİLDİR?

Mâninin Diğer Adları

Mâninin Tarihî Geçmişi

Mâniler Anonim midir?

İstanbul Mânilerini Nasıl Tanırız?

Düz Mâniler

Mâni Fasılları

Ayaklı Mâniler

İkinci Bölüm

İSTANBUL MÂNİLERİ VE AKRABALARI

Mâni - Mâni

Mâni - Destan

Mâni - Efsane

Mâni - Masal

Mâni - Halk Hikâyesi

Mâni - Semaî

Mâni - Türkü

Mâni - Fıkra

Mâni - Atasözü

Mâni - Deyim

Mâni - Dilek Sözleri

Mâni - İlenç Sözleri

Mâni - Karagöz

Mâni - Muamma

Mâni - Ninni

Mâni - Roman

Üçüncü Bölüm

FİLME KONU HAYATLAR:

MÂNİ SÖYLEYENLER, YAZANLAR

Mâni Söyleyenler

Mânicilerin Lakapları

Mâni Yazanlar

İstanbul Mânilerinin İcrası

İcrada Zaman

İcrada Mekân

İcrada Müzik

İstanbul Mânilerinin Dinleyicileri

İstanbul Mâni Atışmaları

Ayaklı Mâniler

İstanbul Mânilerinde Mesajlar

İstanbul Mânilerine Örnekler

Kaynakça

Dizin

_

Abdulkadir Emeksiz

Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamladı. 1995’te İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Burada yüksek lisansını tamamlayan Emeksiz, “İstanbul Mânileri” konulu tezi ile 2003 tarihinde doktor ünvanını aldı. 2005 tarihinde yardımcı doçent kadrosuna atanan yazar, Türkiye Yazarlar Birliği üyeliği ile İLESAM İstanbul Üniversitesi temsilciliği görevlerine devam etmektedir