This book which is published under the scope of the project entitled Istanbul Cultural Heritage and Economy Inventory and implemented by Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, Directorate of Cultural Heritage and Museums compiles the cultural structure of a metropolitan city such as Istanbul by being examined in a comprehensive manner for the first time. The cultural management, infrastructure, actors, legal framework of the city is being analyzed in-depth in light of the reports, statistics and comparative data prepared by various institutions and project team working on these issues within the Compendium system. Cultural Economy Inventory Istanbul 2010 constitutes a fundamental resource for politicians, managers, academicians and civil society organizations steering cultural policies in Istanbul.

INTRODUCTION
The Scope of the Istanbul 2010 Compendium Study

1. THE CULTURAL MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN ISTANBUL

2. AUTHORITIES, DECISION-MAKING AND
ADMINISTRATION AT THE LOCAL LEVEL
Introduction
Public Management of Culture in Istanbul
Central Government Field Branches in Culture and Tourism
Organisation of Cultural Provision by the Special Provincial Administration
Organisation of Cultural Provision by Istanbul Metropolitan Municipalit
Organisation of Cultural Provision by Local District Municipalities
Organisation of Cultural Provision by Other Public Bodie

3. CULTURAL POLICY IN ISTANBUL AND THE DEBATES ON CULTURAL POLICY
A New Perspective on Cultural Management
Cultural Heritage Policy
Conclusion

4. THE CULTURAL ECONOMY AND CULTURAL INFRASTRUCTURE OF TURKEY
THE CULTURAL ECONOMY OF ISTANBUL
The Contribution of the Cultural Economy of Istanbul to Employment
Istanbul Cultural Economy Employment According to TurkStat 2002 data
Comparison Between Istanbul and London
Number of Active Cultural Establishments in Istanbul
Added Value of Cultural Activities in Istanbul
Foreign Trade
Development Indicators of the Cultural Economy in Turkey
Sectoral Analysis - Cultural Economy
Arts
Cultural Industries
Creative Services
THE CULTURAL INFRASTRUCTURE OF ISTANBUL
Culture Exhibition, Performance and Consumption Centres
Cultural Heritage
Art Venues
Spaces of Cultural Consumption
Cultural Activities and Their Spaces
Festivals and Large Concerts
Art Fairs
The International Istanbul Biennial
Municipal Cultural Events
Cultural Education Establishments
Preservation Sites and Areas
SPATIAL ANALYSIS
CULTURAL TOURISM IN ISTANBUL
Tourist Profile and Average Length of Stay
Accommodation Infrastructure
The Cultural Triangle: Short Passes in Tight Spaces
Issues on Developing Cultural Tourism in Istanbul and Proposed Solutions
EVALUATION OF CULTURAL INDUSTRIES IN ISTANBUL
Comparison between Cultural Infrastructure of
Istanbul and other Metropolitan Cities
Comparison between Cultural Industry and
Creative Services in Istanbul and other Metropolitan Cities
Implications for Istanbul’s Cultural Policy

5. FINANCE OF CULTURE
Cultural Expenditures by District Municipalities
Total Cultural Expenditures of Municipalities
Special Provincial Administration Budget for Culture
Role of Ministry of Culture and Tourism in Investments in Local Culture
Total Public Expenditures on Culture
Private Sector Investment in Culture

6. CULTURAL INSTITUTIONS AND THE MAIN PLAYERS
Non-public Sector Arts Institutions
Companies, Foundations, Associations and Cooperatives
Professional Organizations and Associations
New Means of Collaboration: Istanbul 2010 European
Capital of Culture Project

7. SUPPORT FOR CREATIVITY AND PARTICIPATION
Support for Artists
The Rights of Artists Over Their Work
Organisations and Legal Entities Selling the Works
Public Sector Support for Culture and the Arts
Participation in Culture
Supports for the Creative Industries
Bibliography

_

Asu Aksoy

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ingiltere’de doktorasını tamamlayan Aksoy, İngiliz araştırma fonları desteği ile Goldsmiths Koleji, Sussex Üniversitesi gibi üniversitelerde kültürel kimlik, medya ve kültür endüstrileri, göç ve medya kullanımı gibi konularda araştırma çalışması yürütmüş ve ders vermiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Asu Aksoy, Bilgi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi’nin müdürüdür. İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlanması sürecinde aktif yer alan Aksoy, santralistanbul’un kuruluş çalışmalarında yer almıştır. Kültürel kimlik ve göç, kentleşme ve kültür politikaları, İstanbul ve küreselleşme, gibi konularda birçok yayını bulunan Aksoy, İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi kapsamında, İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri çalışmasını Zeynep Enlil ile birlikte yürütmüştür.


Zeynep Enlil

1980 yılında ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirmiş, kent ve kültür odaklı çalışmalarına ABD’deki lisansüstü çalışmaları ile başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 1982’de Cleveland State Üniversitesi Kentsel Çalışmalar Bölümü’nde yapmış; doktorasını 1994 yılında Seattle’da, University of Washington’da tamamlamıştır. Kültürel miras ve koruma, kültürel planlama, yaratıcı sektörler, kültür ekonomisi ve yaratıcı kentler konularında çalışmaktadır. İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kültür endüstrileri, kültür ve turizm sektörlerine ilişkin araştırma ve stratejilerin geliştirilmesinden sorumlu grubun yürütücülüğünü üstlenmiş olan Enlil, halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Asu Aksoy ile birlikte İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi kapsamında, İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri çalışmasının yürütücülüğünü yapmıştır.