Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı’nın bu ikinci kitabı, Ilany Kogan’ın ikinci kuşak olarak savaş ve soykırımın dehşetini kendi yaşamında tekrarlayan bir analizanla yürüttüğü analizin öyküsüyle başlıyor. Kogan kurgu tadında yazdığı satırlarda bu insanın analisti işgal etme, onunla kaynaşma ve analisti yok etme çabalarını aktarıyor. Analistin kendi travmalarıyla yüzleşmesi sayesinde, hem kurban hem de kurbanlaştıran olan analizanla nasıl dönüştürücü bir ilişki kurabildiğini adım adım izliyor okur. Kitabın devamında Kogan bu analizin ortaya çıkardığı önemli meseleleri ele alıyor: Yas, manik savunmalar, simbiyoz, zaman ve mekân sınırlarının ihlali, gerçeklik ve düşlem, kendiliğin yapısı… Travmanın kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını da çarpıcı bir dille gösteriyor yazar. Kitabın son kısmında, Psike İstanbul kurucu üyelerinden Psikanalist Berrak Ciğeroğlu, Kogan’ın bu kitapta ele aldıklarını kendi uygulamasından bir örnekle pekiştiriyor ve insan ıstırabının din, dil, ulus tanımadığını bir kez daha hatırlatıyor. Bu kitap sadece uzmanlara değil, farklı ilgi alanlarından okurlara da kendi iç ve dış gerçekliklerini gözden geçirme fırsatı sunuyor.

Teşekkür
Önsöz
Giriş
Psişik Sınırlar Üzerine
Sınır Oluşumunun Sekteye Uğraması
Yahudi Soykırımından Sağ Kalan Anne Babalarda ve Onların Çocuklarında Sınırların Geçirgenliği

BİRİNCİ KISIM Vaka Sunumu
1 İlk Karşılaşma
2 Evre I: Analitik Sınırların Yıkılması - Ensestiyöz Dokunuş
3 Evre II: Analizin Zaman ve Yer Sınırlarının Yıkılması
4 Evre III: Manik Dönem - Yadsıma, Tümgüçlülük ve Rastgele Cinsellik
5 Evre IV: Manik Savunmadan Yas Tutmaya

İKİNCİ KISIM Vaka Sunumuyla Bağlantılı Kuramsal Meseleler
6 Yasa Karşı Mücadele
Yas Tutmanın İki Yönü
Psişik Acı
7 Acı ve Yasa Karşı Savunmalar
Yadsıma
Manik Savunmalar
Acıya Yolculuk
8 Gelişimsel Açıdan Travmanın Sınırlar Üzerine Etkisi: Normal ve Patolojik Sembiyoz
Bir-liğe Duyulan Açlığın Sağlıklı Yönleri
Sembiyozun Patolojik Yanları
9 Kültürel Bakış Açısından Travmanın Sınırlar Üzerine Etkisi
Bugünde Geçmişi Yeniden Yaşamak
Geçmiş Travma ile Bugünkü Travma Arasındaki Etkileşim
10 Klinik Açıdan Travmanın Sınırlar Üzerindeki Etkisi
11 Tedavinin Özel Klinik Boyutları

Psikanalitik Çerçevenin Kapsayan Olarak İşlevi
Berrak Ciğeroğlu
Hayalet Dünya
Sessizlik Denizi
Divandaki İlk Seans
İkinci Seans
Üçüncü Seans
Dördüncü Seans
Beşinci Seans

Kaynakça
Dizin

_

Ilany Kogan

İsrail Psikanaliz Cemiyet’inde (IPS) eğitim analistidir. Aynı zamanda Frankfurt, Wolfgang Goethe Üniversitesi, Fritz-Bauer Soykırım Çalışmaları Enstitüsü Bilimsel Kurulu üyesi, Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Travma Grubu üyesi, Bükreş Çocuk ve Ergen Psikoterapi Merkezi süpervizörü, Hamburg, Eppendorf Üniversite Hastanesi, Genç ve Ergen Psikiyatri Bölümü süpervizörü, Münih Psikanaliz Çalışma Grubu eğitimcisi ve süpervizörü ve İstanbul’da Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (PPPD) bünyesinde oluşturulan IPA sponsorluğundaki psikanaliz eğitim grubunun eğitimcisi ve süpervizörüdür. Uzun yıllar Yahudi Soykırımından sağ kalanların çocukları üzerine kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu konuda birçok makale yayınlamış ve sunmuştur. The Cry of Mute Children: A Psychoanalytic Perspective of the Second Generation of the Holocaust adlı bir kitabı bulunmaktadır (Londra ve New York, Free Association Books, 1995; Almanca Basım: Frankfurt, Fischer Verlag, 1998; Romence Basım: Bükreş, Editure Trei, 2001; Fransızca Basım: Cenevre ve Paris, Delachaux et Niestlé, 2001; Hırvatça Basım: Zagreb, antiBarbarus, 2005). Yahudi soykırımının ikinci kuşağı üzerindeki çalışmaları için Rio de Janeiro’daki IPA Kongresi’nde kendisine Elise M. Hayman Yahudi Soykırımı ve Soykırım Çalışması Ödülü verilmiştir.