David Shapiro, psikanalizin ego psikolojisi ekolünden ve de W. Reich’tan esinlenerek psikopatolojiye ve psikoterapiye özgün bir karakterolojik yaklaşım geliştirmiş ABD’li bir klinik psikolog / psikoterapisttir. İlk olarak 1965 yılında yayınlanmış ve kısa sürede modern bir klasik haline gelmiş olan bu eserinde Shapiro, dört ayrı nevroz tarzına (obsesif-kompulsif, paranoid, histerik ve itkisel) ait düşünüş, hissediş ve davranış özelliklerinin oldukça kapsamlı ve çarpıcı bir değerlendirmesini yapmaktadır. Kitabın temel önermesi, bütün nevrotik belirti ve özelliklerin kişinin karakterinin bir ürünü olduğu ve bu yüzden karakter yapısının bütününden bağımsız bir nevroz kavramsallaştırmasının mümkün olamayacağıdır. Psikanalitik psikoterapiyle ilgili herkesin nevrotik öznelliğe dair çok şey öğrenebileceği bir eser._x000D_
Murat Paker

Editörün Önsözü
Teşekkür
Türkçe Baskıya Önsöz
Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

İKİNCİ BÖLÜM Obsesif-Kompulsif Tarz
Katılık
Etkinlik Modu ve Özerklik Deneyiminin Genel Olarak Bozulması
Gerçekliğin Kaybı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Paranoid Tarz
Şüpheci Düşünme ve Bilişselliğin Biçimsel Özellikleri
Paranoid Gerçeklik Kaybı
Yansıtma: Bilişsel Yönler
Özerkliğe Dair Genel Paranoid Sorun
Yansıtma: Bilişsel Olmayan Yönleri
Paranoid ve Obsesif-Kompulsif Tarzlar Arasındaki İlişki

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Histerik Tarz
Bastırma ve Histerik Bilişsellik Tarzı
Histerik Romans ve Fantezi
Histerik Duygular

BEŞİNCİ BÖLÜM İtkisel Tarzlar
“İtki”ye İlişkin Öznel Deneyim
İtkisel Eylemin Niteliği
Bilişselliğin İtkisel Biçimi

ALTINCI BÖLÜM İtkisel Tarzlar: Türevler
Bazı Psikopatik Karakter Özellikleri
Ahlâk ve Vicdan
Psikopatik Samimiyetsizlik ve Yalan Söyleme
Pasif, “Zayıf” Karakter

YEDİNCİ BÖLÜM Genel ve Teorik Değerlendirmeler
Kökensel Örgütleyici Yapı
İçgüdüsel Dürtüler ve Tarzın Gelişimi
Tarzların Kontrol ve Düzenleme İşlevi
Tarz ve Savunma
Nevrotik Tarzların Savunmacı Güdüleri

Türkçe-İngilizce Terimler Sözlüğü
İngilizce-Türkçe Terimler Sözlüğü
Dizin

_

David Shapiro

David Shapiro, New York’ta büyüdü; 2. Dünya Savaşı’nın bittiği yıl, 1945’te mezun olduğu UCLA’de (University of California at Los Angeles) fizik, matematik ve felsefe okudu. University of Southern California’da klinik psikoloji doktorası yaptı. McCarthy döneminde Komünist parti üyesi olduğu için devlet hastanesindeki işini kaybetti. 1952-60 döneminde Massachusetts’te küçük bir psikanalitik hastane olan Austen Riggs Merkezi’nde Erik Erikson, David Rapaport, Margaret Brenman, Robert P. Knight gibi isimlerle birlikte çalıştı, onlardan süpervizyon aldı. 1960-89 döneminde Kaliforniya’da özel terapistlik yaptı, kısmı zamanlı ders / süpervizyon verdi ve üç kitap yazdı: Neurotic Styles (1965); Autonomy and Rigid Character (1981); Psychotherapy of Neurotic Character (1989). 1989-2005 arasında New York’ta New School for Social Research’ün klinik psikoloji doktora programında tam zamanlı akademisyen olarak çalıştı ve danışan görmeye devam etti. 2000 yılında şimdilik son kitabı olan Dynamics of Character yayınlandı. Halen New York’ta (ve Massachusetts’te) ders vermeye, danışan görmeye ve yazmaya devam etmektedir.