2010 Aralık ayında düzenlenen “60. Yılında Kore Savaşı” konulu toplantıya sunulan tebliğler çerçevesinde derlenen bu kitap, savaşın toplumsal düzeyde yarattığı sonuçların neler olduğu, savaşan insanlar ve yakınları tarafından nasıl algılandığı, gaziler tarafından nasıl hatırlandığı ya da siyasal iktidarın savaşı toplum katında nasıl meşrulaştırdığı vb. sorulara bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Türkiye’nin siyasal tarihi açısından, çok partili dönemin başlangıcına ve bu savaşın süreçteki yerine; siyasal psikoloji açısından ise Soğuk Savaş’ın toplumsal yansımalarına ve savaş algısına değinilen çalışmada, Türkiye’nin dış politikadaki amaçları ile ordunun dönüşümü ve stratejik ilişkileri de mercek altına alınıyor.

GİRİŞ: Unutulmuş Savaş’a Yeniden Bakmak
Mehmet Ali Tuğtan
1 Soğuk Savaş’ta Uluslararası Siyasetin Kore Savaşı’na Etkisi (1946-1953): Küresel Bir Tarih Denemesi
Nur Bilge Criss
Bölünmüş Ülkeler ve Savaş Tehlikesi
ABD’nin Siyasi Kararsızlık Dönemi ve Dönüşümü (1946-1950)
Türkiye’nin Soğuk Savaşı, Siyasi Kararlılığı ve Dönüşümü (1940-1949)
Kore Savaşı’nda Sovyet ve Çin Faktörleri
Sonuç Yerine
2 Kore Savaşı’nın Siyasi-Stratejik İkilemleri
Ali L. Karaosmanoğlu
Giriş
Başlangıçtaki Yanılgılar
Savaşa Girme Nedeni
Siyasi Amaç ve Yalu’ya Gidiş-Dönüş
Nükleer Tercih
Savaşın Stratejik ve Siyasi Yönetimi
Sonuç: Soğuk Savaş’ın Şekillenmesi
3 “Kore Gambiti”: Türkiye’nin NATO’ya Giriş Süreci ve Kore Savaşı
Mehmet Ali Tuğtan
Giriş
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Konjonktür ve Gelişen Türk-Amerikan Güvenlik İlişkisi
NATO’nun Kurulması, Türkiye’nin Üyelik Girişimleri ve Kore Savaşı
Oyun Teorisi ve Analizi Çerçevesinde Türkiye’nin NATO Üyeliği ve Kore Savaşı
Sonuç
4 Bir Muharebe İki Görüş: Kunu-ri Muharebesi Kaynaklarına Eleştirel Bir Bakış
Mesut Uyar
İhmal Edilmiş Bir Kaynak Olarak Resmî Askerî Tarih Yazımı
Kunu-ri Muharebelerinin Cereyanının Kısa Özeti
Türk ve Amerikan Resmî Askerî Tarih Kitapları Arasındaki Çelişkiler
5 Kore Savaşı ve Türk Ordusunun Dönüşümü: 1950-1960
Serhat Güvenç
Reform mu? Dönüşüm mü?
Türkiye’nin Asker Gönderme Kararı
Türk Tugayının Muharebeleri: Dönüşümün Ateşle Sınavı
Sonuç
6 DP Hükûmeti’nin Kore Savaşı’na Asker Gönderme Kararı Karşısında CHP Muhalefeti
L. Hilal Akgül
Giriş
Kore Savaşı’nda Türkiye
DP Hükûmeti’nin Kore Savaşı’na Asker Gönderme Kararı
Kore Savaşı’na Asker Gönderme Kararı Karşısında Muhalefet
Kore’ye Asker Gönderme Konusunun TBMM’de Görüşülmesi
Kore’ye Asker Gönderme Konusuna İlişkin Gensoru Verilmesi
CHP: Meclissiz İş Görme Zihniyetinden Vazgeçilmeli
Sonuç Yerine
7 Cepheden Mektup Bekleyen Ülke: Kore Savaşı’nın Toplumsal Etkileri
Cangül Örnek
Asker Gönderme Kararı ve İlk Heyecan
Cepheden Haberler
Yardım Kampanyaları ve Destek Gösterileri
Hükûmet, Cephede Savaşanları Hatırlattı mı?
Asker Gönderme Kararına Tepkiler ve Baskı Ortamı
Sonuç
8 Kore’de “Türk” Efsanesi: Kore Savaşı’na Dair Popüler Algılar ve Türk Ulusal Kimliği Bağlamında Önemi
Gavin D. Brockett
9 Türk-Kore Savaşı Anlatılarında Çin Algısı
Çağdaş Üngör
Arka Plan: Türkiye’nin Savaşa Giriş Kararı
Efsaneler ve Gerçekler: Kore’de Türk Tugayı
Türk Savaş Anlatılarında Çin Tasviri
Çinliler Karşısında Japonların ve Korelilerin Tasviri
Sonuç
10 Savaş ve Okul: Kore’deki Türk Askerlerine Öğretmen ve Öğrencilerden Mektuplar
Gencer Özcan
Mektuplar Ne Zaman Yazıldı?
Mektupları Kimler Yazdı?
Mektuplar Kime Yazıldı?
Nasıl Yazıldı?
Ne Yazıldı?
Sonuç
Albüm
Dizin

Kore Savaşı veya Türkiye’nin yakın tarihindeki başka savaşların yükünü, yalnızca savaşa katılan askerler açısından değil toplumsal olarak nasıl bir maddi gerçekliğe tekabül ettiğini bilmek, “tarihi bugünü anlamanın anahtarı kılmak” için gerekli.
Kudret Çobanlı, 3 Eylül 2013, Bianet

http://bianet.org/bianet/yasam/149624-uzak-savas-i-simdi-hatirlamak

60. Yılında Kore Savaşı başlıklı konferans metinlerinden oluşan kitapta Nur Bilge Criss, Ali Karaosmanoğlu, Mehmet Ali Tuğtan, Serhat Güvenç, Hilal Akgül, Nur Cangül Örnek, Çağdaş Üngör, Gavin D. Brockett, Gencer Özcan gibi uzmanlar Kore Savaşı-Türkiye ilişkisini siyasi, sosyal, tarihi, ekonomik ve elbette bugüne etkileri bağlamında etraflıca irdeliyorlar.
BirParagraf.com

http://birparagraf.com/post/56773129525/kore-savasi-uzak-savasin-askerleri

_