Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. KPY Yıllık, bu dördüncü sayısında kültür aktörlerinin kriz ortamlarının ortaya çıkardığı değişim ve dönüşüm süreçlerinde nasıl bir rol oynadıkları, ne tür yenilikçi stratejileri, yönetim ve politika araçlarını devreye soktukları sorusunu odağına alıyor.

Önsöz

Baş Makale
Kültürün ‘Özerkliği’: Eski bir Kavramı Yeniden Ele Almak
Yudhishthir Raj Isar

Dosya: Kültürel Değişimin Öncüleri
Dosya Editörden
Philipp Dietachmair

Kriz Ortamında Kültürel Stratejiler Fark Yaratabilir mi?: Doris Pack ile Söyleşi
Söyleşiyi yapan: Philipp Dietachmair

‘Geçiş Sürecinde Küratörlük’: Zoran Erić ile Söyleşi
Söyleşiyi yapan: Ferhat Özgür

Suriye’de Zor Zamanlarda Sanat- Kültür Yönetimi
Nadia Von Maltzahn ve Rana Yazajı

İşgali Meşrulaştırmak: Teatro Valle
Saki Bailey ve Maria Edgarda

Hırvatistan’da Kültür ve Sanat’ta Liderlik ve Paradigma Değişimi
Sanjin Dragojević ve Vitomira Lončar

cultureshutdown.net: Bosna Hersek’te Kültür Kurumlarında Kriz ve Bir Sivil Toplum Girişimi
Maximilian Hartmuth

Kitlesel Fonlamada Sırp Kültür Yöneticileri: Bağlam, Korkular ve Umutlar
Goran Tomka

Yaratıcı Projelerde Yeni Ekonomik Pratikler: Kitlesel Fonlama ve Müşterek Çalışma
Corinna Vosse

‘Kriz ve Yenilenme Üzerine Düşünceler’: Avrupa Konseyi CultureWatchEurope Konferansı’ndan

Diğer Makaleler
1991-2010 Geçiş Döneminde Letonya’da Kültürün Adem-i Merkezileşmesi: Kurumsal Dönüşümler
Baiba Tjarve
Kültürel Girişimciliğin Sürdürülebilirlik Sorunları
Lidia Varbanova

Değerlendirmeler
Kültür Yönetimde Değişen Modeller: Bir Başarı Hikâyesi olarak Sismanoglio Megaro
Artemis Papatheodorou ve Stella Kladou

Daha Fazla Avrupa – Dış İlişkilerde Kültür
Gottfried Wagner

Avrupa’da Günümüz Kültürel ve Politik Kültür Eğilimleri
Michael Wimmer

Uluslararası Göçmenlerin Kültürel Katılımlarını Güçlendirmenin Faydaları: “İstanbul’daki Uluslararası Göç Konusunda Bilinçlendirme” Projesi
Nil Delahaye

‘Ortak Bir Dünya’ (2013) Marina Garcés,
Kitap Eleştirisi Rubén Díaz

Yaratıcı bir Kentsel Proje: Avrupa Kültür Başkenti’ni Sosyal Konutlara Nasıl Getirebiliriz?
Camille Bertrand-Hardy

Türkiye’nin Kültür Politikasına Yeniden Bakmak: Yeni Ama Aynı
Serhan Ada

Gezi Park’ında Kamusal Mekân
Can Altay

Gezi Parkı Protestoları ve Sanat Dünyası
Rümeysa Kiger

Yeniden İşlevlendirmede Yaşayanların Taleplerini Dikkate Alan Katılımcı Bir Model Denemesi: Diyarbakır Tarihi Sur Burçlarının Çevresi ile Birlikte İşlev Tespit Çalışması Projesi
Yıldız Salman

Zagreb Kent Hakkı Hareketi Örneği
Tomislav Medak, Tomislav Domes ve Teodor Celakoski

KPY’den Türkiye’de Kültür Politikaları ve Yönetimi Alanında 2013’ün En Önemli On Beş Haberi

_