Fransız düşünce adamı Guy Sorman’ın yayınlandığında büyük ilgi toplayan bu kitabı, Fas’tan Mısır’a, Suudi Arabistan’dan Kuveyt’e, İran’a ve Türkiye’ye, Bangladeş’ten Endonezya’ya kadar tüm İslâm coğrafyasını ve İsrail’i de içine alan, uzun yıllar süren, kapsamlı bir gözlemle desteklenmiş derin bir araştırmanın ürünü. 19. yüzyılda yaşamış Mısırlı düşünür ve siyaset adamı Rifaa el-Tahtavî’nin İslam toplumlarının gelişimi, Batı uygarlığına bakışıyla toplumsal değişimini belirleyen görüşlerinin günümüzde de geçerli olduğunu savunan Sorman, Müslüman ülkelerin geri kalmasındaki nedenin İslâmiyet’e indirgenemeyeceğini ve radikal İslâmi hareketlerin 20. yüzyıla ait bir düşünce olarak yorumlanması gerektiğini vurguluyor.

Guy Sorman’ın Türkçe Baskıya Önsözü
BAŞLANGIÇ İki İslâm

BİRİNCİ BÖLÜM Hümanist ve Mümin
Mısır’ı Kim Uyandırdı?
Bir Doğu Tocqueville’i
Doğu’nun İlk Hümanisti
Muğlak Bir Zafer
Rifaa ya da Sentez
İslâm’ın Egemen Olduğu Topraklarda Eleştiri Yapılabilir mi?
Mollalar Rejiminin İktidarı
Batı Tarafından Beş Kez İhanete Uğratılan Rifaa

İKİNCİ BÖLÜM Yedi Yüzyıl Savaşı
Köklerinden Kopanlar
Cilveliler
Kabadayılar
Mistikler
İleri Gelenler
Bir Neden Arayışında
İslâmî Açıdan Doğru
İslâmcılık Çoğunlukta mı?
Yedi Yüzyıl Savaşı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Liberal ve Müslüman
Mısır, Kaybolmuş Demokrasi
Muhtemel Demokrasi
İslâmcılar ile Diyaloğa Girmeli mi?
Cezayir Bahanesi
Demokrasi Olmadan Gelişme de Olmaz
Arzulanan Liberalizm
Malezya’da Hayali İslâm’ın Sürekliliği
... ve Totaliter Yönetime Özenme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yoksulluğun Kökenleri
Gelişmek İçin Protestan Olmak mı Gerekir?
Girişimci Peygamber, Muhammed
Müslüman Kapitalizmi Neden Kayboldu?
Doğu Despotizmi
Fas Neden Yoksul?
İç Emperyalizm
Güney, Kuzey’in Kurbanı mı?
Yoksullu¤un Gerçek Nedenleri
Feodal Ekonomi Ders Kitabı
Küreselleşme Yoluyla Kurtuluş
Malezya’dan Bir Farklı Örnek
İslâm’ın Ekonomik Anlamda Kullanımı

BEŞİNCİ BÖLÜM Bin Ladin’in Ülkesinde
Kötü Şöhret
Bedevi ve fiizofren
Kapatma
Prenses
Yumuşak Bir İstibdat Rejimi
Bir Sivil Toplum Taslağı
Bin Ladin Suudi mi?
İslâmcılık Komplo mu Yoksa Kapalı Çarşı mı?
Bir Suudi Demokrasisi mi?

ALTINCI BÖLÜM Taliban Okulu
Günlük Hayatta Sufilik
Devlet İslâm’ının Yenilgisi
İslâmcı Bir Pusu
Halife Arzusu
Yolsuzlukta Dünya Birincisi
Din Adamlarına Karşı Tek Başına
Militan İslâm Karşıtlığı
Kadınları Özgürleştiren Adam
Talibanlaşma ya da Kalkınma
Köktencilerin Uyuşturucusu

YEDİNCİ BÖLÜM Devimler Nasıl Sona Erer?
Örtü Yoluyla Özgürleşme
Reformların Tehlikesi
Batı Gelecek Konusunda Nasıl Aldandı?
Tüm Devrimler Ulusaldır
Kızıl İmam mı?
Tahran’da Perestroika
Tersine Çevrilmiş Bir Ayıklama
İslâmcılığın Teknokratları
İslâmcılık Sonrası Dönem, Üçüncü Yol
Sakalsız İslâm

SEKİZİNCİ BÖLÜM Bir Arap Demokrasisine Doğru
Engin Denizlerin Arapları
Kuveyt İçin Ölünür mü?
Haklı Bir Savaş
Bir Çeşit Arap Demokrasisi
Deniz İslâm’ına Karşı Çöl İslâm’ı
Ilımlı İslâmcılık
Liberal ve Arap Olan Çözüm
Kadercilik Efsanesi

DOKUZUNCU BÖLÜM Müslüman ve Laik
Laikliğin Köklerinde
“Sünni Felâket”
Jakoben Bir Müslüman
Laikliğin Süvarileri
Laiklik Tehlikede mi?
Müslüman Demokratlar
Nasıl Kürt Olunur?
Osmanlı Modelinde Bir Avrupa

ONUNCU BÖLÜM Aydınlanma İslâmı
Sakat Bir Bakış Açısı
Geertz Olayı
Oryantalizmin Bozgunu
Barış Yoluyla Nüfuz Etme
Kent İslâm’ı ile Kırsal Alandaki İslâm
Güçlü Bir Sivil İslâm Toplumu
Kur’an Adına, Demokrasi
Cava Modeli Evrensel mi?
Cavalılar, Bireyselci ve Dinsiz

ONBİRİNCİ BÖLÜM Yahudi Halkının Sonu
Endülüs Çözümü
Siyonist Hatası
Ortak Kader Olarak Sürgün
Kudüs, Geçici Krallık
Geçmişe Uzanan Bir Red
51. Amerikan Eyaleti
Rönesans Hareketlerinin Çarpışması
Barış Mümkün Ama Ulaşması Olanaksız
İsrail’in Sonu
Yahudi’siz Bir Dünya

ONİKİNCİ BÖLÜM Arap Sorunumuz
Laik Müslümanlar
Uzmanların Hatası
Bütünleşme Kalıbının Kırılması
Görüntü Suçu, Adres Suçu
Yeni Kal›plar: Futbol ve Televizyon
Devletin Parasal Desteğini Alan Ayrımcılık
Amerikan Modeli İstenen Bir Şey mi?
Fransa’da Bundan Esinlenilmeli mi?
Fransız İmamlar
SON DEYİŞ Kesişen Kaderler
Kaynakça
Dizin

Sorman’ın kitabı kusursuz bir “iyi İslâm” tablosu çizmekten çok, fundamentalistlerle reformcular arasındaki gerilim ve çatışmayı gösteriyor. Sorman dönüşmekte olan bir toplumun özlemlerini dile getiren reformculardan yana ümitli... Rifaa’nın Çocukları gerçekçi bir iyimserlik.
Olivier Roy

_

Guy Sorman

1944 doğumlu Guy Sorman 1964 yılında Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü’nü bitirmiş ve 1961-1964 yılları arasında Doğu Dilleri Okulu’na (Japonca) ve 1966-1969 yılları arasında Ulusal İdare Okulu’na (ENA) devam etmiştir. Üçüncü Dünya ülkelerini Batılı olmayan bir gözle değerlendiren yazar ve siyaset bilimci Sorman’ın çeşitli dillere çevrilmiş yirminin üzerinde kitabı var. Ayrıca Le Figaro, Wall Street Journal gibi büyük gazetelerde ve Kore, Fas, Arjantin ve Brezilya gazetelerinde köşe yazıları yayınlanmaktadır.
1979’da kurulan Uluslararası Açlıkla Mücadele Hareketi AICF’nin kurucu üyelerinden olan Sorman, uzun süre bu örgütün başkanlığını yapmış ve 1995’ten bu yana da onursal başkanıdır.
1995-1997 yılları arasında Fransız Başbakanı Alain Juppé’ye danışmanlık yapmıştır.
1970-2000 yılları arasında Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü’nde ve ayrıca Pekin Üniversitesi, Taegu Katolik Üniversitesi (Kore), Santiago Papalık Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde çeşitli dersler vermiştir.
1975’te Sorman tarafından kurulan Editions Sorman, kitap yayınlama faaliyetinin yanısıra çeşitli konularda on beşin üzerinde süreli yayın çıkarmaktadır.