İstanbul Bilgi Üniversitesi´nin kurucuları misyon olarak sadece öğrencileri eğitmeyi ve bu alanda yüksek bir akademik başarı çizgisi sürdürmeyi hedef edinmemişti. Aynı zamanda eğitim olanaklarından yararlanamayan Kuştepe gençlerine kendilerini geliştirmeleri için çeşitli hizmetler sunmayı, üniversitenin olanakları genişledikçe benzer eğitim hizmetlerini Kuştepe´nin diğer toplum katmanlarına yaymayı da hedeflemişlerdi. Kuştepe´nin toplumsal yapısını tanımak üzere yapılan bu araştırma, işte bu bakışla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Kuştepe halkıyla iletişimini ve semtin toplumsal gelişimine ne tür katkılar sağlayabileceğini sorguluyor.

_